Arkivet

Mora storsatsar på äldres säkerhet

Från nio till 480 hem med trygghetslarm och rökdetektorer. Mora kommun gör en storsatsning för att öka säkerheten hos äldre.

I samband med hembesök hos äldre konstaterades att brandskyddet många gånger var undermåligt, framförallt saknades brandvarnare.

– Ännu värre var att flertalet av de vi besökte inte har egen förmåga att sätta sig i säkerhet innan läget blir kritiskt och därmed löper stor risk att omkomma, säger Peter Bäcke, ställföreträdande räddningschef i Mora.

Snabb hjälp kräver att räddningstjänsten larmas tidigt i brandförloppet. Mora kommun beslutade därför att samtliga trygghetslarm ska ha rökdetektorer som automatiskt larmar vid brand. I dag har nio hem den lösningen. När satsningen är genomförd kommer 480 hem ha trygghetslarm med rökdetektor.

– Det blir ingen merkostnad för brukarna av trygghetslarmen. Men däremot en kraftig ökning av tryggheten för de boende och för anhöriga som vet att hjälp kommer snabbt på plats, säger Peter Bäcke.

Äldre personer över 65 år är överrepresenterade vid dödsbränder. Mora kommun har en åldrande befolkning och därmed är risken stor att dödsbränder inträffar i kommunen. Projektet med hembesök hos äldre, som är ett samarbete mellan Mora brandkår och socialförvaltningen, startades med syfte att kartlägga brandrisker och om möjligt åtgärda dessa direkt på plats.