Reportage

Studerande nöjda med utbildningen

91 procent är nöjda eller mycket nöjda med utbildningen och andelen mycket nöjda har ökat från 27 till 37 procent. Det visar en undersökning bland studerande som gått skorstensfejarutbildning i Rosersberg.

– Det är ett tecken på att det utvecklings- och förbättringsarbete som MSB bedrivit senaste året gett resultat, säger Per Hulling, verksamhetsansvarig på MSBs enhet för utbildningssamordning.

Undersökningen genomfördes bland studerande som avslutade sin utbildning januari-juni 2017. En del av utbildningen utgörs av Lärande i arbete (Lia) och det är en viktig period.

– Lia-platsen är avgörande för var de utexaminerade kommer att arbeta – hela 91 procent arbetar på sin tidigare Lia-plats. Det signalerar och bekräftar också värdet av distansutbildning som MSB erbjuder som alternativ. Det bidrar till en bättre spridning av de utexaminerade över landet.

Andelen kvinnor som studerat har ökat senaste åren, och ger nu också resultat på arbetsmarknaden.

– Kvinnor är efterfrågade och välkomnas i branschen. Tyvärr framkommer fortsatt att det finns brister i arbetsmiljön där kvinnor är särskilt utsatta, säger Per Hulling.

43 procent av kvinnorna har svarat att kvinnor och män har lika möjligheter på arbetsmarknaden, det är färre än vid den tidigare undersökningen från 2015 då det var 58 procent. Bland männen är det 86 procent som anser att kvinnor och män har samma möjligheter.

Huvuddelen, 59 procent, har en lön på mellan 20 000-25 000. 25 procent har uppgett en lön på mellan 25 000-30 000, 6 procent har en lön mellan 30 000-35 000. En person har en lön under ­ och två har en lön över 40 000. Bland kvinnorna är det ingen som har en lön över 25 000.

Enkäten gick ut till 86 personer och 35 svarade.

Läs mer

Sotning viktigt förebyggande arbete