Reportage

Sotarna gör hembesöken på Gotland

Hembesök är en central åtgärd i strategin för att stärka brandskyddet hos den enskilde. Det åligger oftast räddningstjänsten. På Gotland är det sotarna som gör jobbet.

Jan Bejrum– Jag tycker det är bättre. De springer ändå ofta i hemmen och har folks förtroende, säger Jan Bejrum, Brandskyddsföreningen Gotland.

Det var när den nationella strategin för brandskydd 2010 lanserade nollvisionen för döda och skadade i bränder som man på Gotland funderade vad man kunde bidra med.

– Gotland ligger högt i antalet bostadsbränder, soteld och spisbränder är vanligt. Länsförsäkringar ville vara med och det visade sig bli en lyckosam satsning.

Brandskyddsföreningen och Länsförsäkringar på Gotland bildade tillsammans bolaget Brandförebyggarna. Att få ner antalet bostadsbränder prioriterades. Projektet Tryggare bostad startade 2012.

När antalet sotningsdistrikt på ön minskade till att slutligen bara vara ett var det Brandförebyggarna som vann upphandlingen hos Region Gotland. Därmed genomförs all sotning på Gotland av Brandförebyggarna där också alla sotare är anställda.

– Vi har inte vinstintresse som en entreprenör har. Om något specifikt känns viktigt, då kan ägarna satsa på det, säger Jan Bejrum.

Fokus i möten med kunder kom att ligga på dialog om soteld, spisbränder och på senare år hur man tar sig ut om det brinner. Saknas det brandvarnare, då sätts det upp en. Det ingår i paketet.

Det finns 24 000 fastigheter på Gotland, Jan Bejrum uppskattar att 95 procent har sotning.

När vi började fanns farhågor om hur folk skulle reagera. Men jag har bara haft fem kritiska samtal, i övrigt har det bara varit positivt. Och det viktigaste i arbetet är att det finns uthållighet.

Alla hembesök bokförs.

– Vi talar om för räddningstjänsten var vi har varit och var det finns brandvarnare.

Det riksomfattande kampanjarbetet Aktiv mot brand, som drivs av MSB, kom igång 2012. Sedan förra året har marknadsföringen fokuserat på digital annonsering.

– En enkät visar att 29 procent gjort något som en effekt av kampanjen. Vanligast är att man testat brandvarnaren, men kan också vara att man köpt en. I dagsläget ser vi att bostadsbränderna har minskat, men spisbränder specifikt har ökat. Det budskapet är viktigt att nå ut med och vi kommer att satsa på tre åtgärder: matlagningsfilmer, filmer som visar händelser på spisen samt satsa på information till pensionärsorganisationer, säger Anders Lundberg, MSB.

Cecilia Uneram, Brandskyddsföreningen, konstaterade att generell information om brandskydd hjälper den allmänna kunskapen, men att specifika grupper behöver annat stöd.

– Vi måste ta reda på vad de som befinner sig i ytterkanterna behöver, för där behöver vi göra mer, säger hon.