Reportage

Döda i bränder ökade - politiker krävde åtgärder

Plötsligt steg antalet döda i bränder. Politikerna frågade varför och krävde att få underlag. Då höjdes effektiviteten och dödsbränderna minskade igen.

Merseyside Fire and Rescueservice i Liverpool har länge varit en förebild i att mycket aktivt förebygga bränder och därmed också minska antalet döda och skadade. Främst sker det genom hembesök.

När satsningen inleddes på allvar 1999 dog 20 personer i bränder varje år. 2010 och några år framåt var siffran nere i fem.

Sen ökade det igen, tio döda 2014-15. Det förklarades då med kraftiga budgetnedskärningar, vilket medförde personalminskningar och färre hembesök, inte längre möjlighet att gratis dela ut brandvarnare.
16 personer dog i bränder budgetåret 2015-16 (inleds 1 april). Då kom trycket från politikerna.

Merseyside hittade sätt att effektivisera, 47 000 hembesök från året innan har nu ökats med närmare 10 000. Antalet döda ligger preliminärt på sju för 2016-17.

– Antalet bränder visar under 1 000, det kan bli lägsta siffran någonsin, säger Gary Oakford, Merseyside.

För att nå dit har Merseyside bland annat:

  • Skapat ett smidigare system för att hantera hembesök. Minskad administration innebär mer tid hos folk, mindre på kontoret. De företrädare (advocates) som inte är brandmän och med hembesök som huvuduppgift har gjort 45 procent fler besök än året innan.
  • Med stöd från bland annat det sociala kan man ringa in rökare, personer med alkoholproblem.
  • Områden med hög brottslighet och hög arbetslöshet prioriteras. Likaså de över 65 år, eftersom två tredjedelar av döda i bränder är över 65.

– Vi besöker bara högriskboenden.

Viktigt för att kunna kartlägga vilka som hör till kategorin är delad data med sociala, polisen med flera.

– Det är en nyckel. Vi måste förstå riskfaktorer och var de som är risker bor, säger Phillip Byrne.

Byrne konstaterar att oro för att dela med sig av data är vanligt, men att de har lagen på sin sida.

– Om data är problemet bör den som inte vill dela med sig av den stå bredvid dig i rättssalen efter en dödsbrand,säger Gary Oakford.

Merseyside (cirka 1,5 miljoner invånare) har varit en förebild i närmare 20 år. Andra storstäder som Birmingham och Manchester jobbar på liknande sätt. Men inte alla.

– En del kan göra mer, men vi har också olika risker. För att lyckas måste den politiska viljan finnas. I Merseyside har politikerna valt att satsa på proaktivt arbete. London med 8,4 miljoner invånare gör lika många hembesök som vi gör. Min personliga åsikt är att London kan göra mer, säger Gary Oakford.