Nyhet

Myt att det brinner oftast hos lågutbildade

Det är en myt att det brinner oftast hos lågutbildade. Däremot är det inte en myt att Malmö har flest anlagda bostadsbränder.

Med hjälp av moderatorn Thomas Gell åtog sig tre forskare att knäcka tre myter om bostadsbränder. Publiken fick rösta och första frågan var vilken stad som har flest antal anlagda bostadsbränder. Malmö svarade en stor majoritet.

– Ni har gissat rätt naturligtvis. I Malmö klassas 28 procent av bostadsbränderna som anlagda. I Göteborg är motsvarande andel 14 procent, Stockholm 11 och Södertörn 5 procent. Men jag ska komplicera det litegrann genom att titta på statistiken, säger Per-Olof Hallin, Malmö högskola.

Det man hittat i ett forskningsprojekt är att Storstockholms brandförsvar klassar en betydligt större del av bränderna som Förmodad brand.

– Det är något som är problematiskt i insatsrapporteringssystemet. Mitt budskap är att troligtvis brinner det mer i Malmö jämfört med de andra storstäderna, men sannolikt är det så att det finns någon form av bias i inrapporteringssystemet som gör att skillnaderna blir större än de i verkligheten är.

Det tycks finnas kulturskillnader för hur olyckor bedöms i insatsrapporten och det kan vara kopplat till vilken nytta man ser med inrapporteringen.

– Vi har också sett att det är en tröskel för vad som ska klassificeras som anlagd brand med uppsåt. Vissa räddningstjänster har kopplat det till att det innebär ett juridiskt åtagande och att man vill vara väldigt säker vid en eventuell rättegång. Annat vi stött på är att vissa har lättare för att ange Förmodad brand i stället för Brand i bostad, säger Per-Olof Hallin.

En annan uppfattning som utmanades var vilken grupp det brinner oftast hos. De flesta svarade lågutbildade.

– Det kan tyckas lite märkligt, men det är faktiskt hos högutbildade, säger Finn Nilson, Karlstads universitet.

Att det brinner oftast hos högutbildade vet man genom en stor enkät som MSB genomförde för några år sedan. Förhöjd risk för brand har familjer med barn 6-12 år, födda utanför Norden och högutbildade. Men hög risk för att drabbas av brand är inte samma sak som hög risk att dö i brand. Störst risk att dö i en brand löper lågutbildade.

– Sannolikt är det olika typer av bränder i de här grupperna. Vi vet att högutbildade röker mindre och att alkoholvanorna är olika. Det verkar som om högutbildade använder mer levande ljus, alltså värmeljus. Men högutbildade hanterar bränderna bättre än lågutbildade och därmed blir inte räddningstjänsten larmad, säger Finn Nilsson.

Har självslocknande cigaretter minskat dödsbränderna? Det trodde inte publiken.

– Svaret är att det är osäkert. Dödsbränderna till följd av rökning har minskat stadigt under en tid. Studier har inte kunnat visa på någon effekt av självslocknande cigaretter, men det går heller inte att utesluta att det haft effekt, säger Petra Andersson, SP Fire Research i Borås.