Nyhet

Bostadsbränder minskade 30 %

På sex år har antalet bostadsbränder minskat med nästan 30 procent, antalet döda i bränder ligger långt under siffrorna för landet.

– Av de saker vi gör är det hembesöken som gör den stora skillnaden, säger Per Widlundh, förbundsdirektör.2010 började Räddningstjänsten Syd satsningen på hembesök, förebilden är brittisk. Det görs 10 000-12 000 besök per år.

Syftet är ökad kunskap om hur man förebygger och agerar vid bränder samt att det finns fungerande brandvarnare.

Sedan dess har antalet bostadsbränder minskat från 367 till 265. Antalet döda i bränder var förra året tre, vilket motsvarar 60 för hela riket. Preliminära siffror för 2015 säger 113 döda i landet.

Det är siffror Per Widlundh tycker att det inte går att blunda för.

– Huvudskälet till framgången är att det är våra brandmän som står för den stora volymen av hembesök under sin beredskapstjänst. Om våra brandmän klarar 10 000 om året, då skulle Sveriges brandmän klara 125 000 om man gjorde hälften av det vi gör.

Det finns inga skäl att inte satsa på hembesök, anser Widlundh:

– Besöken inkräktar inte på övning, beredskap eller andra uppgifter. I London gör man 85 000 hembesök om året och har halverat antalet bostadsbränder. Om man klarar det i London, varför skulle vi inte klara det i Sverige? Det handlar om att ta ansvar för arbetstiden och på bästa sätt använda det förtroende och den kompetens vi har. Jag hoppas att vägledningen som tagits fram blir använd. Det här är en utmaning för landets räddningschefer, de kan påverka mest i denna fråga.

West Midland, med Birmingham som huvudort, är Räddningstjänsten Syds mentororganisation i arbetet med att minska bostadsbränderna.

– Vi har besökt varandra flera gånger och de ligger steget före oss. Men nu har även vi så kallade community advocates i organisationen, bland annat en socionom som samordnar vårt arbete med målgruppen äldre.

Runt 30 procent av hushållen har hittills nåtts av hembesök, nu satsas allt mer på att inrikta och målgruppsanpassa besöken till grupper och utsatta områden där behovet är störst.

Räddningstjänsten Syd har särskilt utbildad personal, både instruktörer och brandmän, som framförallt gör de riktade besöken.

Det finns också en ambition att göra särskilda förebyggande satsningar, det kan exempelvis vara att brandvarnare kopplas till trygghetslarm eller montering av spisvakter .

– I dessa frågor behöver vi diskutera ansvaret. Vem bekostar de förebyggande åtgärderna med exempelvis mobila sprinkler och brandvarnare kopplat till trygghetslarmet? Vi kan ge råd i sådana frågor men kommunen måste ta ansvaret också för brandskyddet hos de individer som omfattas av kommunens omsorg, säger Per Widlundh.

Fotnot 1: I Räddningstjänsten Syd ingår fem kommuner: Burlöv, Eslöv, Kävlinge, Malmö och Lund med totalt närmare 520 000 invånare. Befolkningen ökar, 2010-2014 med cirka 39 000 invånare, det gör minskningen av antalet bränder i förhållande till invånare än större.

Fotnot 2: Community advocates kan sägas arbeta som företrädare för invånarna.