Nyhet

Nytt om regler för bensinstationer

En ny bensinstationshandbok har publicerats av MSB. Anledningen är bland annat nya föreskrifter och ny terminologi.

– Bland annat ersätter vi klasser för ämnen med flampunkt. Skälet är att det blir mer internationellt och att finns olika benämningar på ämnen, men flampunkt har naturen skapat, säger Lars Synnerholm, MSB.

Samhällsutvecklingen har också varit skäl till att revidera handboken. Bemannade stationer omvandlas ofta till automatstationer, sjömackar och containerstationer blir vanligare.

Bensinstationer ska ha en föreståndare som ser till att hantering av brandfarliga varor hanteras på rätt sätt, vilket förutsätter kunskap om varornas egenskaper, anläggningen och lagkrav.

När bensinstationer förvandlas till automatstationer är det inte ovanligt att det i byggnaden startas annan verksamhet.

– Det kan exempelvis bli en pizzeria. Handboken beskriver vad som gäller för ansvar, avstånd med mera. Det finns de som försökt göra pizzeriaägare till stationsansvarig, men det funkar inte.

Containerstationer har blivit allt vanligare och beskrivs därför mer utförligt i nya handboken. Ofta är det en station med två cisterner.

– Att tänka på är att det är cisterner ovan mark, den största vi sett är på 15 kubikmeter. Det kan behövas flamspärr. Kontroll gjort av ackrediterat kontrollorgan gäller enbart cisterner, inte hela anläggningen. Samtidigt gäller regler som för vanlig bensinstation, säger Karin Kjellén, MSB.

Sjömackar har också blivit vanligare och har fått ett eget kapitel i handboken.

– Tidigare skrev vi att de inte är lämpliga att drivas som automatstationer. Men där har det hänt en del, när det kan vara lämpligt beskrivs i ett eget avsnitt, säger Ingela Hellberg, MSB.

Det anses olämpligt med obemannade stationer under högsäsong, men beskrivs under vilka förutsättningar de kan vara det under andra perioder. Handboken tar bland annat också upp hur pontonstationer bör utformas och resonemang kring avståndsbedömningar.

När nya föreskrifter för brandfarliga och explosiva varor träder i kraft nästa år kommer handboken åter att uppdateras.