Nyhet

Mjukare asfalt kan minska trafikskador

Många skadas i fall- och cykelolyckor. Trafikverket undersöker möjligheten att lansera mjukare asfalt.

Maria Kraaft– Vi tittar på asfalt som är stötupptagande, det kan räcka med 1-1,5 centimeter, säger Maria Krafft, Trafikverket.

Trafikverket har lärt av erfarenheterna. När många korsningar ersattes med rondeller blev det fler olyckor men färre personskador.

Och nu blir fler cyklister än bilister allvarligt skadade i trafiken.

Därför tittar Trafikverket mer på vad som kan göras för att undvika att oskyddade trafikanter skadas.

– Både när det gäller fall-​olyckor och i trafiken är det i slaget mot asfalten många av de allvarliga olyckorna uppstår. Det här är på innovationsstadiet, men det är ett underlag liknande det på friidrottsbanorna som vi tittar på.

Fallolyckor är den vanligaste olyckan men ingen myndighet har direkt ansvar för området och då ej heller att minska olyckorna.

– Ett framgångsrecept för olyckor generellt är systematik och frågan om vem som har ansvaret. För fallolyckor finns ingen.

En satsning på att minska skador på oskyddade trafikanter kan alltså ge tänkas ge effekt på fallolyckor utomhus.

– Varför ska vi stenlägga våra städer, underlaget behöver inte alltid vara så slitstarkt, säger Maria Krafft.

Trafikverket har medvind i sitt förebyggande arbete. Antalet dödade i trafiken har halverats de senaste åtta åren. Nollvisionen har gett effekt med målet att det ska vara lätt att göra rätt.

– 90 procent av olyckorna beror på människan. Gör man fel ska man inte behöva straffas med döden.

Så kallade 2+1-vägar, säkerhet i bilen och ändrade hastigheter är de tre enskilda åtgärder som betytt mest för att minska antalet skador i trafiken, poängterar Maria Krafft.

2003-2009 ökade antalet bilar med antisladdsystem på svenska marknaden från 17 till 99 procent. Det har bidragit till att olyckor och skador minskat.

– Många gånger vet man lösningen, men inte alltid hur den ska implementeras. Men här fick debatten genomslag och folk ville inte köpa bilar utan systemet.

I dag fokuserar Trafikverket på allvarligt skadade och oskyddade trafikanter.

– Och då behöver vi nya verktyg.

Mjukare underlag kan alltså bli en lösning.