Nyhet

Krav på vattenkvalité hot mot sprinkler?

Sprinklersystem riskerar att skrotas när kommunerna fokuserar på dricksvattnets kvalité. Den uppfattningen har Gösta Holmstedt, Sprinklerfrämjandet.

Samtidigt som antalet sprinklerinstallationer ökar, så införs på sina håll restriktioner.

- Mölndals stad beslutade 2009 att sprinkler inte får anslutas om man inte har egen bassäng. Innan juli 2019 måste de företag som redan har sprinkler ansluta anläggningen till egen bassäng. Tror ni man får många nya system då? frågar Holmstedt retoriskt.

Han ser förhållningssättet börja sprida sig, att inte vilja ha sprinklersystem kopplade till kommunala vattennätet.

– Skälet, som jag ser det, är att man lyssnar på svensk Vattens jurister, gör lagtolkningar. Och det handlar bara om dricksvatten och att det inte får kontamineras. Mölndal skriver att man vill slippa olägenheter, men det framgår inte vilka de är.

Finns det risk för smutsigt vatten?

– Visst, men det är en fråga om teknik med säker backventil och återställningsskydd. Frågan går att lösa och består egentligen av myter och missuppfattningar, säger Holmstedt.

Holmstedt anser att sprinkler rakt av är en tillgång, visar siffror som säger 98 procents tillförlitlighet och att det minskar risken för vattenskador med 90 procent. Samt att det räddar liv.

– Det är beklämmande att man ska sätta krokben för något som är så bra. Men det finns nog en rädsla att det blir så stora vattenuttag att det förstör systemen.

Sprinklerfrämjandet har gått in med pengar till ett projekt som ska se på hur sprinkler kan installeras och underhållas.

– SP i Borås är berett att driva projektet. Svenskt Vatten har sagt att man vill vara med, och det är bra. Det här tror jag är en väg fram.