Nyhet

Branden skulle inte behövt få den utgången

– Med tydliga regler skulle branden på HVB-hemmet I Norrtälje aldrig behövt få så allvarliga konsekvenser, säger Patrik Perbeck, enhetschef på MSB.

Bristen på tydliga regler skapar osäkerhet både hos verksamhetsutövare och myndigheter. Lagen om skydd mot olyckor (LSO) ställer i princip inga krav utöver de som gällde när byggnaden uppfördes.

– Problemet är att det skiljer för mycket mellan dagens krav och de som gällde för 40 år sedan. Ett motsvarande HVB-hem skulle i dag byggas med sprinkler, brandlarm, dörrstängare på alla dörrar och varje rum skulle vara egen brandcell. På 1970-talet ställdes inget av dessa krav. Det är för långt från dagens krav och inte en vettig nivå, säger Patrik Perbeck, enhetschef på MSB.

Efter Rinkeby-branden gav regeringen MSB i uppdrag att ta fram en nationell strategi för hur brandskyddet kan stärkas genom stöd till enskilda. Dessutom ett särskilt uppdrag att titta på vad som är rimligt brandskydd i olika typer av boendemiljöer.

– Vi tittade på flerbostadshus, småhus och vård- och omsorgsboenden. Det vi pekade på var att nivån på brandskyddet i vård- och omsorgsboenden varierar för mycket. Slutsatsen var att det skulle behövas föreskrifter som på ett tydligare sätt markerar var nivån ligger för ett skäligt brandskydd i vård- och omsorgsboenden.

I sitt svar på regeringsuppdraget i maj 2011 ville MSB få bemyndigande att ge ut föreskrifter. Den dåvarande regeringen ansåg inte det nödvändigt utan ansåg att det borde gå att lösa med information och uppföljning.

Efter Haverikommissionens rapport kan det bli aktuellt att begära ett nytt bemyndigande om att få ge ut föreskrifter.

– Vi vill inte skriva föreskrifter om en massa olika saker, men svårigheten med vård- och omsorgsboenden är att kraven höjts kraftigt på förhållandevis kort tid. Det problemet har vi inte inom något annat område. Därför är vår bestämda uppfattning att kravnivån måste förtydligas och att detta inte kan lösas på annat sätt än genom föreskrifter.

Det föreskrifter skulle fokusera på är behovet av tidig upptäckt av brand kopplat till förmågan att agera och möjligheten att få hjälp.

– Antingen måste boende kunna ta sig ut själva eller med hjälp av personal tillräckligt snabbt. Annars krävs att det sätts in andra åtgärder som i princip innebär ett släcksystem, sprinkler.

Efter regeringsuppdraget gjorde MSB en kartläggning av nivån på brandskyddet på ett 80-tal vård- och omsorgsboenden i ett antal kommuner.

– Det ser ganska bra ut, men varierar över landet. Det finns cirka 10 procent där brandskyddet är undermåligt och det kan vara ganska kraftigt undermåligt. Det är de vi vill åt och för det stora flertalet boenden skulle nya föreskrifter inte innebära något, säger Patrik Perbeck.

Läs mer

Myndigheter brast i tillsyn

Ny turné för skärpt tillsyn