Nyhet

Cert uppmanar: skärp uppmärksamheten mot attacker

Cert-SE  uppmanar alla organisationer att skärpa uppmärksamheten kring nätfiske och överbelastningsattacker.

På grund av det allt känsligare säkerhetspolitiska läget har Cert-SE beslutat att sänka ribban och vill ha in bidrag för en mer heltäckande kartläggning av vad som händer på internet i Sverige.

CERT-SE uppmanar alla organisationer att skärpa uppmärksamheten kring nätfiske och DDoS

Man vill framförallt att medvetenheten om nätfiske och överbelastningsattacker höjs, och att när de inträffar rapporteras till Cert-SE.

Förutom att det ger Cert-SE bättre underlag för rekommendationer kan informationen också användas för att varna de som inte är medvetna om att de potentiellt är utsatta.

Nätfiske innebär att man via massutskick av e-post försöker komma åt känsliga uppgifter. Överbelastningsattacker riktas mot nätverk i syfte att slå ut webbsidor eller servrar. Det är svårt att skydda sig mot överbelastningsattacker (DDos), men en viktig framgång i hanteringen av dem är tillgången till loggar.

Cert-SE, vars verksamhet bedrivs av MSB, har som uppgift att stötta samhället i arbetet med att hantera och förebygga It-incidenter.

Cert-SE vill ha information från de som mottagit nätfiske-mejl via cert@cert.se