Nyhet

Kryptodatorn Signe säkrar kommunikationen

Hur ska kommuner, regioner och länsstyrelserna kommunicera säkert vid höjd beredskap? Hur ska det civila försvaret kunna samordnas och ledas på ett sätt som inte går att avlyssna och störa? Länsstyrelsernas svar är konceptet Signe kryptodator som nu kommer att erbjudas landets kommuner och regioner.

— Detta är en del av återuppbyggandet av vårt totalförsvar, säger Jonas Lindgren som är en av projektledarna för ”Säkra kommunikationer”.

Projektet, som utgör en del av länsstyrelsens samlade utvecklingsprogram för kontinuitet och resiliens (PKR), drivs med finansiering av MSB.

Signekonceptet som ska göra digital kommunikation med säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter möjlig består av en dator, en skrivare och ett säkerhetsskåp samt utbildning. Vardagliga prylar kan tyckas, men bakom paketet döljer sig en unik teknisk lösning där varje dator anpassats efter särskilda säkerhetskrav. Parterna som ska kommunicera behöver var sin dator och identifierar sedan varandra med särskilda signalskyddsnycklar.

Lösningen möjliggör att säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter upp till och med begränsat hemlig kan kommuniceras på ett sådant sätt att de inte kan röjas eller ändras av någon obehörig.

— Systemen är avancerade men själva hanteringen är lätt att utföra. Ett dokument dras med ”drag and drop” in i systemet och man får ut en krypterad fil som bara kan låsas upp med signalskyddsnyckel, förklarar Jonas Lindgren som arbetar vid Länsstyrelsen Västra Götaland.

— Signe kryptodator ska förvaras i ett tillträdesbegränsat utrymme med en kortläsare som har loggfunktion för att man ska kunna se vem som varit inne i utrymmet. Om det blir en incident kan utrustningen eller informationen vara röjd, och kan därmed få potentiell påverkan på Sveriges säkerhet. De flesta röjningar av signalskyddsnycklar orsakas av personal, förklarar Jonas Lindgren, och därför är det extra viktigt med utbildning av användarna.

Kryptodatorn kräver att det finns en signalskyddschef hos samarbetspartnern som är utbildad av TSS (Totalförsvarets Signalskyddsskola). I de fall det saknas kan länsstyrelsen gå in som signalskyddschef och ta det ansvaret. Varje länsstyrelse erbjuder kommuner och regioner inom sitt län att få Signe kryptodator. Länsstyrelsen svarar för utbildningen och handhavandesupport på kryptodatorn.

Konceptet ger länsstyrelser, kommuner, regioner och andra samarbetspartners inom det civila försvaret ett tryggare sätt att kommunicera digitalt med varandra vid bland annat höjd beredskap.

— Vikten av säker kommunikation i kris eller krig kan inte underskattas – det kan röra sig om till exempel säkerhetsskyddsklassificerad information, risk- och sårbarhetsanalyser, eller annan samhällsviktig planering. Med ett enhetligt system ökas förmågan att samverka mellan samhällsviktiga aktörer, och vi hoppas att så många som möjligt ska ansluta sig.