Nyhet

De rycker in till tangentbordet

Sommaren 2020 rycker de första 30 cybersoldaterna in.  De är en del i uppbyggnaden av Försvarsmaktens cyberförsvar.

Det känns långt från Lasse Åbergs repmånadsbuskis, odiskade ”snuskburkar” och murriga lumparanekdoter men Försvarsmaktens nya cybersoldater ska faktiskt göra gröntjänst. En kortare version av GMU, grundläggande militär utbildning, inleder den elva månader långa värnplikten för det 30-tal rekryter som väljs ut nu i höst för att rycka in sommaren 2020.

— Man blir cybersoldat. Vi behöver en långsiktig och robust personalförsörjning och de civila utbildningarna saknar den militära kontexten, förklarar Patrik Sternudd från Högkvarterets ledningsstab från scenen.

— Cyberhotet är på allvar, det är ett allvarligt hot och inget vi hittar på, säger Jan Wünsche som är it-säkerhetsstrateg vid Must. Det viktigaste är att inse det och att ha ett systematiskt arbete, att inte låta bli för att man inte kan göra allt på en gång.

Must, den militära underrättelse- och säkerhetstjänsten, gör bedömningen att det största hotet kommer från främmande underrättelsetjänster. Ett ​tiotal länder bedriver olovlig underrättelsetjänst mot Sverige, enligt Jan Wünsche.

—Det finns stater som ser Sverige som en del av ett hot och vill veta vilka försvarsplaner och ambitioner vi har, det finns oheliga allianser mellan statsaktörer och kriminella grupper, saker är inte alltid vad de ser ut att vara, säger han lite kryptiskt.

Aktörerna intresserar sig enligt Jan Wünsche för hela totalförsvaret men det handlar också om industrispionage mot företag som arbetar med spetsteknologi och kritisk infrastruktur. Hotbilden kan också omfatta rena cyberattacker för att försämra ledningsförmågan och möjligheten att använda Försvarsmaktens system.

Ett attraktivt sätt att närma sig Sverige och försöka inhämta uppgifter är via cyberspionage. Nästan all information är digital någon gång under sin livscykel. Spionaget kan utföras på distans, det innebär låg risk och är rimligt förnekbart, dessutom är det snabbt och billigt jämfört med att bygga agentnätverk, menar Jan Wünsche och bedömer att totalförsvaret måste förberedas för att klara ett svårare läge.

—Man kommer inte att hinna bygga en beredskap när det väpnade angreppet står för dörren, förklarar han.

Ett led i att rusta Sverige för den nya ”spelplanen” är de nya cybersoldater som kommer att rycka in till värnplikt nästa sommar.

— Samhället och Försvarsmakten har förändrats sedan vi kunde mobilisera 800 000 man, förklarar Patrik Sternudd men konstaterar — även om Försvarsmakten är mindre så är soldater och sjömän idag i världsklass.

På konferensen beskrevs skarpa exempel från situationer i vårt närområde, hur mobiltelefonin slås ut under en månad, hur länder översvämmas av falska transaktioner vilket gör att andra länder avbryter transaktionerna, hur internet slutar att fungera.

— Samhället är ”just in time”, digitaliseringen har skett av kommersiella krafter som inte haft robusthet och totalförsvar att förhålla sig till.

Det finns en ”överförd hotbild” eftersom försvaret är beroende av civil it- säkerhet.

Kort sagt, cyberrymden är en del av stridsrummet. Försvarsmakten bygger sitt cyberförsvarskoncept i ”rasande fart”, berättar Patrik Sternudd under presentationen.

— Det är defensivt och offensivt och har alla förmågor som krävs för att utföra alla typer av uppdrag. Vi skapar dagliga cyberlägesbilder, arbetar med incidenthantering och cyberförvarsoperationer.

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut, bygger en ”cyberrange” – en träningsanläggning för att öva cyberförsvar och 2020 blir cyberförsvaret förmodligen en del av totalförsvarsövningen.

De nya cybersoldaterna är en del i konceptet, med en kortare ”grön” grundutbildning och en omfattande befattningsutbildning ska ungdomarna bli spjutspetsar i Sveriges cyberförsvar. Begåvningskraven är höga och intresset stort, enligt Patrik Sternudd.

— Vi har behov av en avancerad utbildning som lockar ungdomar, cirka 30 varje år. Personer som är 18-19 år gamla med konsekvenstänkande, personlig mognad och vissa it-kunskaper. Alla kommer inte att stanna inom försvaret så detta kommer att gynna samhället i stort.

Utbildningen är forskningsanknuten och kommer att omfatta it-säkerhet och logg- och nätverksanalys i en militär kontext. Det blir praktik och skarp tjänst på förband innan muck efter elva månader.

— De ska bli farliga, vid tangentbordet.