Nyhet

Dyrbart haveri det bästa som hänt

En maskin havererade och företaget Eqpack förlorade 300 000 kronor på två veckor.

– Då var det panik. Men att maskinen gick sönder är det bästa som hänt företaget, säger vd Jonas Tjernell.

Vilsenheten och sårbarheten blev ett uppvaknande.

Efter haveriet har företaget byggt upp en beredskap för att hantera produktionsstopp, personalen har fått bredare kunskaper om fler delar av verksamheten och känner sig mer delaktiga.

Jonas Tjernell kallar det intressestyrd kontinuitetshantering.

– Det blir intressant dynamik när kraften kommer underifrån. Vi har en feedback-kultur helt i avsaknad av prestige. Det jag kan vara besviken över är att vi inte började med detta tidigare, det har gjort mitt liv enklare.

Eqpack tillverkar förpackningsemballage. Haveriet drabbade en maskin som kan göra 15 000 laminerade skivor på en dag.

Den normalt ansvarige för maskinen var sjuk och inte ens kontaktbar för att kunna vägleda kollegorna. Efteråt ledde det till diskussioner om hur man kunde säkra driften.

– Vi förstod att vi var extremt personberoende vid mer ovanliga fel. Folk måste få vara sjuka och det måste finnas avbytare på plats.

Arbetet vid maskinen kartlades, en person tränades för att bli avbytare, ytterligare en person med mer basala kunskaper utbildades om båda de andra skulle vara borta. Det som tvåan och trean inte kunde fick ettan komplettera med i en instruktionspärm.

– Vi skrev ner alla aktiviteter vi gjorde i olika processer. Vi övade kontinuitetshantering genom att flytta folk till att prova andra uppgifter än deras ordinarie. Efterhand bytte de arbetsuppgifter under dagen för att öka variationen i arbetet, säger Jonas Tjernell och tillägger:

– Det gjorde att folk lärde sig saker, ifrågasatte saker. Man fick eget ansvar.

Vilket ledde till förbättringsförslag. Ett halvår senare fanns verktygsskåp, reservmaterial, instruktionspärmar. Personalen var delaktig i semesterplanering.

Den havererade maskinen analyserades, vilka delar som var känsliga eller med lång leveranstid vid stopp. Nya delar köptes in och monterades, de gamla och fungerande sparades att ha i reserv vid eventuellt stopp.

– Vi var transparenta mot våra kunder om de problem vi hade. Det fick vi beröm för. De var informerade och kände förtroende, vilket byggde kundrelationer.

Eqpack investerade i en ny maskin och fick mer affärer för att man ökat kapaciteten.

– Vi har tiofaldigat vår produktion av kanalplastemballage på tre år. Men stressnivån är lägre än när vi gjorde en tiondel, just för att vi byggt teamen och att det finns kunskap i flera led.

För en dryg månad sedan stannade maskinen igen. Personalen tog fram instruktionspärmen, hittade installatörer som var där på två timmar och systemet återställdes.

– Det roliga är att allt är intressestyrt, inget har skett under tvång. Vi har fått ett kompisnätverk på jobbet, det är lättare att få kunskap, introduktion. Trivsel och välmående har ökat.

Allt tack vare ett maskinhaveri.

Om händelsen på youtube