Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt. Genom att klicka på "Jag förstår" samtycker du till att cookies används. Jag förstår, stäng

Från skyddsrum till flödessäkerhet

MSB har ett brett ansvar, det märks i den nöjdkundersökning, NKI, som Tjugofyra7 har en artikel om i detta nummer.

Genomför planer och beslut

Ibland liksom hejdar sig tiden ett slag
Och något alldeles oväntat sker
Världen förändrar sig varje dag
Men ibland blir den aldrig detsamma mer
Alf Henrikson

Behövs ordet resiliens?

Inför de kommande förhandlingarna i FN:s generalförsamling om nästa steg i kampen mot fattigdom och miljöproblem, för demokrati och mänskliga rättigheter, är den djupare definitionen av ett ord i centrum: ordet resiliens.

Kunskap gör skillnad

Det pågår en debatt om huruvida det är rätt eller fel att göra som brandkåren Attunda och Södertörn brandförsvarsförbund för ökad mångfald och fler kvinnor i räddningstjänst. Det långsiktiga målet torde vara enkelt att enas om, nämligen att ökad mångfald ska bredda kompetensen.

Starkaste länken i kedjan

2011 är snart till ända. En hel del av det arbete många i samverkan lägger ner på ökad säkerhet i en föränderlig värld börjar ge resultat. Antalet anlagda bränder i skolmiljö minskar – förhoppningsvis tack vare skolors och kommuners förebyggande arbete.

Katastrofövningar till sjöss och på land

När denna inledare skrivs, dagen efter tioårsminnet av den elfte september 2001, så är det i en miljö där krisberedskapen åter debatteras flitigt.

Om tidningen

Tjugofyra7 bevakar utvecklingen inom MSBs ansvarsområden och ska stimulera till debatt i dessa frågor. Enbart Ledaren är att betrakta som MSBs officiella linje.

Tillgänglighetsredogörelse

Kontakt
Redaktionen