Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt. Genom att klicka på "Jag förstår" samtycker du till att cookies används. Jag förstår, stäng

Fler unga vill stärka sin hemberedskap

En undersökning visar att personer mellan 18 och 29 år i högre utsträckning än andra planerar att öka sin hemberedskap.

Publicerad: 2021-05-12

MSB har för andra gången under pandemin låtit genomföra en enkätundersökning om hur människors syn på det egna ansvaret, hemberedskap och kriser har påverkats.

Resultaten av den nya undersökningen visar bland annat:

  • Majoriteten av de tillfrågade bedömer att de skulle klara sig i minst tre dygn utan stöd från samhället.
  • 41 procent av respondenterna bedömer det egna hushållets beredskap som bra. Äldre uppger i större utsträckning än yngre att den egna beredskapen är bra.
  • 22 procent har ökat sin hemberedskap och 34 procent planerar att göra det i framtiden.

Den yngsta åldersgruppen, 18-29 år, planerar i högre utsträckning än andra att öka sin beredskap.

Mat, mediciner och hygienartiklar är de vanligaste varorna man skaffat för att öka sin hemberedskap. Jämfört med förra årets undersökning har fler av de svarande nu även tillgång till andra typer av ljus- och värmekällor än eldrivna, stormkök samt alternativa strömkällor som vevladdare.

Drygt 70 procent anser att allmänheten har tilldelats ett helt rimligt eller ganska rimligt ansvar för krishanteringen under pandemin. Det är en minskning med 11 procentenheter jämfört med 2020.

Årets resultat visar att fler är negativa till myndigheternas hantering och fler tycker att individen inte tar ansvar eller agerar nonchalant.

– Min tolkning av resultatet är att ansvarskänslan minskar under en kris om människor upplever att ansträngningarna inte sker solidariskt eller har effekt på samhällets hantering av pandemin, säger Christina Andersson, som arbetar med riskkommunikation på MSB.

blog comments powered by Disqus
Om tidningen

Tjugofyra7 bevakar utvecklingen inom MSBs ansvarsområden och ska stimulera till debatt i dessa frågor. Enbart Ledaren är att betrakta som MSBs officiella linje.

Tillgänglighetsredogörelse

Kontakt
Redaktionen