MSBs huvudförslag var att få rätt att ge ut en föreskrift om att alla bostäder ska ha minst en fungerande brandvarnare. MSB ville också ge ut en föreskrift om brandskydd i behovsprövade vård- och omsorgsboende. Det är många äldre som drabbas vid bostadsbränder.


MSBs rapport var svaret på ett regeringsuppdrag som verket fick efter den dystra Rinkebybranden där sex barn och en mamma omkom. En brand som inträffade sommaren 2009. För fyra år sedan…! Ytterligare ett antal bränder med omkomna barn och ungdomar inträffade under samma period (Solna, Staffanstorp och Vaggeryd). Gemensamt för bränderna: det fanns inga fungerande brandvarnare!


Rapporten från MSB var mycket bra och ordentligt byggd på fakta. Och med flera konkreta förslag. MEN INGENTING HAR HÄNT! Under de två gångna åren har närmare 200 personer omkommit i bostadsbränder och cirka 1 500 personer har skadats.


Anledningen till att MSB inte fått igenom sitt förslag att ge ut föreskrifter är att Boverket plötsligt dök upp med kravet att det Boverket som ska ge ut dem. Nej, protesterade MSB – det är vi som har bäst möjlighet att reglera detta med stöd i Lagen om skydd mot olyckor.


Det ska noteras att i den referensgrupp som följt MSBs arbete med rapporten fanns två kunniga medarbetare från Boverket. Men i ”sandlådan” kunde de två statliga myndigheterna inte komma överens. Detta enda man är överens om är att man inte är överens och att regeringen nu får avgöra frågan.


Vid MSBs förebyggandekonferens i april i Karlstad klargjorde ämnesrådet vid Försvarsdepartementet Ulrika Odén , tillika brandingenjör, att i höst ska det komma en skrivelse från departementet med en avsiktsförklaring. Ulrika Odén menade att frågan försenats genom att landet fått en ny försvarsminister och dessutom består regeringen av fyra olika partier.


Allvarligt talat: kan den här frågan verkligen vara en ”stridsfråga” inom regeringen? Vilket parti är det i så fall som inte vill rädda liv i samband med bostadsbränder?


Ja, vem är det egentligen som bromsar i den här viktiga frågan för ett bättre brandskydd för alla boende i Sverige? Är det de ansvariga i de båda myndigheterna, är det tjänstemännen i Försvarsdepartementet , är det politikerna i försvarsutskottet eller är det de stora bostadsorganisationerna SABO (allmännyttan), HSB, Riksbyggen och Fastighetsägarna?


Förhoppningen står nu till försvarsministern och försvarsutskottet – en brandvarnareföreskrift kommer att rädda många, många liv.
Kom igen – lös upp knuten och fatta beslut. NU!


KARSTEN ERICHS
Brandskyddsinformatör
Malmö