Jag gick ut SMO 2007 och har hunnit jobba som brandman ett par år, men har nu sökt jobb hos lite olika brandskyddsföretag.

 

Döm om min förvåning när jag märkte att företagen överhuvudtaget inte är intresserade av oss SMO-utbildade. Med undantag för Anticimex, som resonerar helt tvärtom, anser alla brandskyddsföretag jag varit i kontakt med att om du ska jobba med brandskydd ska du antingen vara brandingenjör eller säljare.

 

Den här utvecklingen känns väldigt skrämmande. Brandskyddsföretagen verkar mest intresserade av att sälja på sina kunder så mycket brandskydd som möjligt istället för att ha kompetent, utbildad personal. Min åsikt är att det så småningom kommer slå tillbaka på det generella brandskyddet eftersom de företag som inte bara ser dollartecken när de åker ut till sina kunder kommer att få svårt att överleva.

 

Min fråga till MSB är: Hur marknadsförs SMO-utbildningen till de privata brandskyddsföretagen?

 

Tomas Gardell

SMO5

  

MSB svarar:

SMO-utbildningen har funnits sedan 2003 och har hunnit bli känd bland potentiella arbetsgivare inom räddnings- och säkerhetsområdet, både inom offentlig och privat verksamhet.

 

Utbildningens tredje termin genomförs som Lia (lärande i arbete) och är uppdelat i två perioder, på vardera tio veckor. Den ena är riktad mot den kommunala räddningstjänstens område och genomförs på en kommunal räddningstjänst. Den andra är inriktad mot systematiskt säkerhetsarbete och förläggs inom kommunal, statlig eller privat verksamhet.

 

Vi har inte gjort någon särskild marknadsföring till privata brandskyddsföretag. Vi har däremot tagit fram en folder ”Erbjud praktik inom systematiskt säkerhetsarbete till studerande på utbildningen Skydd mot olyckor” som den studerande kan ta med sig till arbetsgivaren på sin Lia-plats.  I foldern beskriver vi utbildningen, hur Lia fungerar, hur de studerande kan bidra till säkerhetsarbetet på arbetsplatsen samt vad som krävs av en Lia-handledare.

 

 Det finns ett stort urval av företag och organisationer som har haft nytta av att SMO-studerande bidragit med sina kunskaper och utbytt erfarenheter med arbetsplatsen under sin Lia-period. Således är den SMO-studerande den bästa marknadsföraren mot tänkbara/blivande arbetsgivare när denne gör sin Lia på olika verksamheter.

 

Vår uppmaning till de studerande på SMO är att vara aktiva och noggrant välja sin Lia-plats genom att söka sig till verksamheter där de själva skulle kunna tänka sig att arbeta i framtiden. Vi har några goda exempel på studerande som gjort sin Lia inom systematiskt säkerhetsarbete på företag de senare fått anställning. Det gäller både brandskyddsföretag som andra verksamheter.

Tarja Nyström

Utbildningsenheten