Man säger att det redan startats en översyn av kursplanerna i vidareutbildning för räddningsledare för att förbättra kunskaperna i byggnadsteknik, taktik och metodik för.
Man kanske skulle börja med att se över SMO-utbildningen och dess inriktning samt räddningsledare A och B.


Jag hade förmånen att jobba på Rosersberg under SRV när SMO utbildningen började och tänkte att det här kommer och bli något revolutionerande och kanonbra för oss inom räddningstjänsten. Vi kommer att få ökad kunskap, kunnigare personal och förhoppningsvis också höjda löner tänkte jag.


Även den nya trappan för vidareutbildning såg bra ut. Man tänkte att här kommer de att hända saker inom räddningstjänst Sverige som gör oss effektivare.

Med facit på hand inser jag att det inte alltid blir som man trott och hoppats här i livet.

 

När en skada inträffat gäller att fatta rätt beslut vilket kräver arbetslivserfarenhet – inte minst för en räddningsledare – och det är inget man får på skolbänken.
De är här någonstans det har gått snett i utbildningstrappan. Med bra betyg kan man idag komma in på SMO-utbildningen direkt från en gymnasieutbildning utan någon arbetslivserfarenhet alls.

Och innan bläcket har torkat på betyget från SMO-utbildningen har man gått räddningsledarutbildning utan någon erfarenhet för att sedan förväntas kunna leda en styrka. Det är inte att undra på att de går fel ibland.
Man borde få sig en tankeställare på MSB när räddningstjänster idag återgår till att hellre ta in folk från gatan än anställer SMO-utbildade.

 

Men där finns det en förklaring som inte MSB kan påverka. Idag prioriterar räddningstjänsterna mångfald och personer med annan läggning och dessa kanske inte alltid har betyg för att kunna söka SMO-utbildningen. Här ser jag ett stort problem. När man enbart gick på betyg till SMO-utbildningen stängdes dörren för de med låga betyg men som skulle ha passat perfekt som brandmän. Samtidigt kastade de med bra betyg bort flera bra år på en utbildning till brandman eftersom de aldrig någonsin kommer att få jobb inom räddningstjänsten.


Vad menar man med ökade krav på räddningstjänsternas förmåga att genomföra räddningsinsatser? Är det att utbilda/förebygga eller att ha slagkraftiga utryckningsstyrkor?
Jag tror att om man är slagkraftig i ett första skede kommer skadorna att minska. De med några år yrket vet att ju längre det tar innan man kan börjar bekämpa en skada, desto större blir kostnaden.


Många räddningschefer skyller ofta på att det är politikerna som har beslutat hur räddningstjänsten ska organiseras. Jag har suttit med på flera politiska möten som åhörare och hört hur våra chefer lägger orden i mun på politikerna. Jag vill påstå att det är våra räddningschefers inriktning som styr politikernas inriktning. Är jag duktig att spara pengar sitter jag säkert på min stol. Då är det lätt att förstå att man hellre satsar på förebyggande = inkomster, än att satsa på en effektiv utryckande organisation = kostnader.


Det är också skrämmande att höra räddningsledare säga att den här insatsen gick bra med tanke på de förutsättningar jag hade. De kanske är på tiden att vi börjar bli ärliga mot kommuninvånarna som betalar våra löner och säger att de här gick åt helvete för att vi kom fram med för liten styrka initialt. Sen vet alla att vi bryter mot lagar, AFS:ar och andra föreskrifter för att hjälpa kommuninvånarna, vi har trots allt en yrkesstolthet.
Har man fattat ett beslut som inte följer lagar och avtal måste man som räddningsledare våga skriva en tillbudsrapport och skicka till Arbetsmiljöverket.

 

De senaste åren har diskussionen handlat om att man ska förebygga bort alla bränder. Det har de flesta räddningstjänster verkligen tagit fasta på.
Jag har 28 år inom räddningstjänsten och under de åren har antalet larm ökat och utryckandestyrkorna minskat, förebyggande ökat och egendomsskadorna ökat. Rätt satsat?

 

Många räddningschefer ser den utryckande sidan som en stor varböld som ska vara så liten som möjligt för att göra så liten skada som möjligt (hög kostnad). Förebyggandeverksamheten betraktas däremot som något väldigt kostnadseffektivt. Den verksamheten har man ju rätt att ta betalt för och då är det lätt att övertala politikerna om att det är där pengarna ska satsas. Kostnadseffektivt?

 

De är kanske dags för MSB att titta på vårt grannland i väster där man från högre ort bestämt vilken utryckande organisation en kommun ska ha baserat på invånarantal och riskbild i kommun. Men detta är väl en känslig fråga att våga ta i för MSB. Men det känns som MSB och räddningschefer håller varandra om ryggen, ovilliga att stöta sig med någon kollega och vågar inte stå upp för den utryckande verksamheten. Det kan öka kostnaderna och då kan man ju få lämna sin chefsplats.