Tidningen Swedish Firefighters (SFF) granskar, tycker och balanserar ibland till det som av den ene kan upplevas kränkande och av den andre som ”bra att någon lyfter frågan”. Svensk räddningstjänst har under många år varit förskonad från just granskning. En del arbetsgivare inom branschen anser att man leder utvecklingen av Svensk räddningstjänst. Och anser man att man leder utvecklingen får man finna sig i att även bli granskad.


För att klargöra en sak: BRF tävlar inte om någon ”lead position”. BRF står på egna ben som det enda branschförbundet för räddningstjänst.
Kjell Larsson får självklart tycka vad han vill om SFF och dess innehåll, vi gör en nykter bedömning av vad som är viktigt för att förbättra brandmännens arbetsmiljö, villkor och dessutom brandmännens löner.


Kjell Larsson har som många andra en förmåga att misstolka en fråga som startade med ”Simon” I Södertörn och göra det till en fråga som handlar om kvinnor mot män eller grupp mot grupp. Kjell förbehåller sig även rätten att kalla skribenter som inte tycker som han för oseriösa.

 
Vi i SFF vill belysa att de behörigheter och utbildningar till yrket som finns idag inte längre är meriterande. Det är det som är huvudfrågan, inget annat. Alla vill stjäla och tolka frågan från båda håll och det spårar tyvärr ut på båda sidorna.


Kjell pratar om brandmännens låga löner och där är vi definitivt överens. Men vad skapar låga löner? Att en utbildning blir ”värdelös” för att personer som gått den inte får arbete.  Att personer utan behörighet får fyra veckors utbildning och sen är körklara som brandman. Att färdiga brandmän inte får möjlighet att söka andra arbetsgivare gör att vi får en stängd arbetsmarknad. Det bland annat, är mekanismer som inte bidrar till höjda löner.

 
Jag hade en vision om att den tvååriga SMO-utbildningen skulle bli en ”motor” för att höja kompetensen och statusen på yrket och därmed lönerna för Sveriges underbetalda brandmän. Jag erkänner att jag hade fel, MSB sköt den egna utbildningen i sank - och sorry Kjell, lönerna stiger inte med dina åsikter. Även Marcus Cato på SKL som anser att Kjell Larssons inlägg är ”klockrent” har läst med sina egna glasögon, vilket är symptomatiskt i den här frågan.

 

Anders Cederberg
Ansvarig utgivare Swedish Firefighters