Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt. Genom att klicka på "Jag förstår" samtycker du till att cookies används. Jag förstår, stäng

Räddningstjänsten för snabb begära frånkoppling

Under min utbildning till befäl inom räddningstjänsten fick jag lära mig att alltid begära trafikstopp och räddningsfrånkoppling vid händelse på järnvägen, något jag också gjort vid många tillfällen. Men efter tre år inom järnvägen, kan jag inte låta bli att reflektera över effekterna.

Felbyggen inget skäl att ändra lagen

Vissa brandskyddsprojektörer och konstruktörer har på senare år relativt oemotsagda uttalat sin syn på att kraven på byggnaders bärverk är för högt ställda, och i många fall dimensionerat därefter. Ett av de senaste exemplen i debatten kring brandskydd av byggnaders bärverk publicerades i förra numret av Tjugofyra7.

Byggnads bärverksklass avgör inte rökdykning

Rökdykning är en mytomspunnen verksamhet inom räddningstjänsten. Arbetsmiljöverket betraktar den som den farligaste arbetsuppgift vi tillåter i Sverige.

I Sverige finns en tro att byggnadernas utformning innebär att en insats både möjliggörs och förväntas.

Konferenser hämmar utvecklingen

Det börjar våras för konferenser. Spännande och utvecklade på många sätt och vis. Men frågan är om det inte är just dessa tillställningar som hämmar utvecklingen inom svensk räddningstjänst.

Insatsförmågan hotas i glesbygd

Räddningstjänsten är en kommunal verksamhet där självstyre råder. Länsstyrelserna och MSB agerar stöd och utövar tillsyn. Lagen om skydd mot olyckor styr verksamheten och målsättningen är en likvärdig förmåga att genomföra räddningsinsatser kopplat till de lokala förutsättningarna.

Om tidningen

Tjugofyra7 bevakar utvecklingen inom MSBs ansvarsområden och ska stimulera till debatt i dessa frågor. Enbart Ledaren är att betrakta som MSBs officiella linje.

Kontakt
Redaktionen