Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt. Genom att klicka på "Jag förstår" samtycker du till att cookies används. Jag förstår, stäng

Involvera entreprenörer
i katastrofberedskapen

Privata entreprenörer står till stor del för den kompetens och materialkunskap som krävs i olika insatser. De kommuner som drabbas däremot saknar oftast de färdigheterna.

Trots detta blir saneringsföretagen sällan eller aldrig inviterade som föreläsare eller presentatörer när de offentliga aktörerna har sina sammankomster och erfarenhetsutbyten.

Så löser vi deltidens problem

Efter åtta år som deltidsbrandman har jag sett vilket fantastiskt yrke det är, samtidigt som jag på nära håll sett problemen med rekrytering och brottats med svårigheterna att få jourtjänstgöringen att passa in i vardagslivet.

"Kan man räkna med att säkringen gått?"

I nummer 15 av Tjugofyra7 berättar Linus Eriksson vid Trafikverket vilka icke önskade följder en frånkoppling av strömmen innebär.

Med SIS-standard får ni rätt kompetens

Räddningstjänstens kompetensutveckling har diskuterats sedan LSO och det nya utbildningssystemet infördes 2003.

Det duger inte att bara klaga

Artikeln om ”Skiftlagen självstyrande” och det resultat som genusforskaren har kommit fram till är intressant och speglar en del av problemen med varför det är så trögt med förändringar.

Om tidningen

Tjugofyra7 bevakar utvecklingen inom MSBs ansvarsområden och ska stimulera till debatt i dessa frågor. Enbart Ledaren är att betrakta som MSBs officiella linje.

Tillgänglighetsredogörelse

Kontakt
Redaktionen