Fysiska krav och fysiska tester för brandmän var ett väl debatterat ämne i Sirenen under det senaste året. Debatten har i stora drag handlat om svårigheter för kvinnor att klara de fysiska krav som ställs i dagsläget.