Arkivet

Vill underlätta tillsyn med kvalité

För tre år sedan startade MSB arbetet med en bok för att stödja kommunerna i deras arbete med tillsyn enligt LSO. Nu är den klar och under hösten ger sig MSB ut på en seminarieturné för att prata om innehållet.

Schlegel, Storm och Perbeck

Torkel Schlegel, Eleonor Storm och Patrik Perbeck ger sig i höst ut på turné för att prata om tillsynshandboken. Foto: Gunno Ivansson.


 

  – Syftet med boken är att vi vill stödja och underlätta för kommunerna att genomföra tillsyn med bra kvalité. Vi hoppas också att boken kan vara en del av kompetensutvecklingen för tillsynsförrättarna. Det är mycket man behöver ha koll på för att vara en duktig tillsynsförrättare, säger Patrik Perbeck, enhetschef på MSB.

Bakgrunden är att MSB återkommande fått frågor från kommunerna om tillsynen, inte minst vad gäller tolkningen av skäligt brandskydd och hur man utformar ett föreläggande.

 

Det födde idén om att arbeta fram en bok som formellt heter Kommunal tillsyn enligt lagen om skydd mot olyckor.

Den innehåller vägledning för hela tillsynsprocessen, från planering av hela verksamheten till uppföljning. Boken fokuserar framför allt på två områden:

  • Bedömning av skäligt brandskydd
  • Myndighetsutövning i samband med tillsyn

 

– Första punkten behandlas genom att vi tagit fram en metod för att bedöma om brandskyddet är skäligt som kan appliceras på alla typer av byggnader eller anläggningar. Kopplat till det har vi även redogjort för bakgrunden till skäligt brandskydd och hur det förhåller sig till bygglagstiftningen, säger Patrik Perbeck.

 

En frågeställning från verksamma inom tillsynsområdet som genom åren sysselsatt myndighetens jurister är förelägganden.

Medan juristerna, inte minst av rättssäkerhetsskäl, efterlyst fler föreläggande har osäkerhet om hur de ska utformas lett till att få utfärdats.

 

Boken innehåller  konkreta exempel på hur ett föreläggande kan utformas, till vem det ska riktas och vad som gäller för viten.

– Den kan naturligtvis läsas från början till slut men den ska kunna fungera som uppslagsbok. Om jag funderar på att utfärda ett vitesföreläggande ska jag kunna slå upp information om detta i boken säger Torkel Schlegel, chef för rättsenheten på MSB.

 

Till att börja med kommer boken enbart att publiceras som PDF på MSBs webbplats i början på oktober.

– Anledningen är att de som anmäler sig till seminarierna ska få möjlighet att läsa boken innan för att kunna diskutera och ställa frågor. Ett av syftena med seminarierna är att fånga upp synpunkter för att eventuellt kunna revidera eller göra tillägg i boken. Därför ges inte den tryckta versionen av boken ut förrän seminarierna avslutats under våren 2013, säger Eleonor Storm som är projektledare för arbetet.

 

Under seminarierna som sker i samverkan med länsstyrelserna och inleds i Malmö i mitten av oktober kommer man bland annat att ta upp konkreta exempel från boken.

De riktar sig till både tillsynsförrättare och de som ansvarar för tillsynsverksamheten i kommunen. Anmäler sig till seminarierna gör man här.