Arkivet

Wahlbeck ny MSB-chef

Kjell Wahlbeck, 61, blir ny avdelningschef på MSB. Han såg det närmast som sitt ansvar att ta jobbet. – Jag hör ju till skaran som uppskattar MSB men tycker att myndigheten ibland fokuserar fel och tappar tråden i kontakten med kommunerna, säger han.

Kjell WahlbeckNär MSB skulle rekrytera chef till avdelningen för utbildning, övning och beredskap höjdes röster om att personen måste ha räddningstjänstbakgrund.
Räddningstjänsterna saknade kompetens för sina frågor i MSBs ledning, synpunkten fanns även internt.

Kjell Wahlbeck sökte inte jobbet. Han handplockades – och antog utmaningen.

– MSB har inte direkt betonat vikten av insatsoperativ utveckling, exempelvis inom egendomsskydd och miljöskador. Utbildningsfrågorna har kommit att hänga i luften. Frågorna är värda ett större engagemang och därför blev jag intresserad av jobbet.

– Jag skulle vilja påverka direkt och det hoppas jag kunna göra nu även om jag med viss ödmjukhet betraktar uppdragets omfattning.

Han har visst överseende med de brister han noterat.

– En ny myndighet har bildats, kulturer ska slås ihop och skolorna har reducerats. Det finns skäl till att det varit problem. Jag tror det är lätt för MSB att komma in på banan igen, för kommunerna vill det. De vill se ett aktivt stödjande och idégivande MSB.

Kjell Wahlbeck har varit chef för Södra Älvsborgsräddningstjänst och Borås brandförsvar i 20 år, tidigare jobbat inom Stockholms brandförsvar och på Haverikommissionen.

1 mars tillträder han som avdelningschef på MSB. Det är en stor avdelning med cirka 400 personer, större än många myndigheter.

Och Kjell Wahlbeck vet vad som är viktigt att ta tag i.

Utbildningen

– Det behövs tydlighet och kvalité, att utbildningen bedrivs på rimligt vis för kommunerna. Det kan handla om rekryteringen till SMO och formerna för kompetensutbildning. Brandingenjörsutbildningen är också viktig, MSB bör ha inflytande där.

Operativ räddningstjänst

– Att bredda skydds- och säkerhetsförmågan har varit i fokus. Men det operativa arbetet, som hamnat helt vid sidan av, är grunden och räddningstjänsten en tung motor i kommunernas arbete. MSB måste medverka till att beredskapsförmågan utvecklas. Där ligger nyckeln till skydds- och säkerhetsförmågan i kommunerna, ja även till krisarbetet.

– I dag jobbar räddningstjänsterna som på 80- och 90-talet. Det är mycket viktigt att arbetsformer, metodik och beredskapssystem förändras i takt med krav på ökad effektivitet och ändrade förväntningar och behov. Vi kan begära mer av svensk räddningstjänst.

Metodutveckling

– Det pågår inte, frågorna behandlas överhuvudtaget inte. Vi sitter kvar i uppfattningen att jobba traditionellt med rökdykare. Nu krävs kreativa lösningar, men inte för att reducera styrkor utan för att jobba smartare.

Vad är framförallt MSBs uppgift?

– Att vara en lyhörd idégivare. MSB måste lyssna på kommunerna, och de är inte lika. Förutsättningarna är väldigt olika. Många kommuner har inte det säkerhetsarbete som staten förväntar sig. Men får kommunernas frågor bättre uppmärksamhet tror jag många problem kommer att lösas.

En person med din bakgrund har efterfrågats. Det lär bli tryck på att du levererar.

– Säkert. Och jag hoppas det. Jag kan och vill inte gnälla längre, nu får andra gnälla på mig.