Arkivet

Golvet skyddar de gamla

SUNNE Fallolyckorna bland äldre ökar, 2005 kostade de 22 miljarder kronor. I Sunne beslöt man sig för att göra något åt problemet och lade in ett nytt, energiabsorberande golv på äldreboendet Salla.

golvet i Sunne

På äldreboende Salla i Sunne har kommunen lagt in ett energiabsorberande golv. Under det år som golvet legat har avdelningen haft 14 fall men  inte en enda skada. Foto: Gunno Ivansson.

 

Britt-Inger Olsson– Under det här året har vi haft 14 fall, men inte en enda skada. Avdelningen intill har haft 18 fall och en fraktur, säger Britt-Inger Olsson, enhetschef på Sunne kommun.
Energiabsorberande golv är äldrevårdens motsvarighet till trafikens vajerräcken och Japan är en föregångare.
– Ursprungsiden var att jag kom i kontakt med en geriatriker i Umeå som besökt flera äldreboenden i Japan där man lagt in den här typen av golv och höftledsfrakturerna gick ner till noll, berättar Jan Schyllander, MSB.

 

På Karlstads universitet har forskaren Finn Nilson skrivit en rapport om energiabsorberande golv. I det arbetet kom han i kontakt med en forskare på Nya Zeeland som tipsade om ett företag som tillverkar golv.

– Problemet har hela tiden varit att göra ett golv som är mjukt när man faller men hårt när man går. Den kombinationen hade företaget i samarbete med universitet i Aukland lyckats lösa, säger Finn Nilson.

 

Hösten 2010 var Finn Nilson i Sunne för att föreläsa om äldresäkerhet. När han fick veta att en ombyggnad av äldreboendet var på gång undrade han om kommunen skulle vara intresserad av det Nya Zeeländska golvet.

– Alla nappade, både vi och entreprenören, berättar Britt-Inger Olsson, som lyckades övertala kommunledningen att ta den extrakostnad som det innebar.

 

Golvet lades in i sex lägenheter, matsal och dagrum på avdelningen Salla. Det nya golvet medförde en oväntad bonuseffekt.

– Vi upplevde att något förändrats, men kunde först inte komma på vad det var. Till slut insåg vi: det har blivit tystare. I en matsal blir det annars slamrigt, men nu var det betydligt lugnare.

 

Många äldre är fallbenägna och mycket sköra.

– Universitetet genomför en studie hos oss, men jag är övertygad om att det här är framtiden. Jag hoppas kunna få med kommunledningen på att enbart lägga in sånt här golv. Det sparar så mycket mänskligt lidande, säger Britt-Inger Olsson.

 

Både Jan Schyllander, MSB, och Finn Nilson tror på golvet. Intresset är stort i hela Skandinavien. Än så länge är detta det enda golv som uppfyller kraven att inte påverka balansen när du går på det men ändå har stor absorptionsförmåga.

– Salla kostade 250 000 kronor mer, en höftfraktur upp mot 400 000 kronor enligt senaste beräkningar. Det här golvet beräknas hålla 20 år och utslaget på den perioden är det en väldigt liten extrakostnad. Jag tror det kommer att explodera i användning. Inom forskarvärlden har vi gått och väntat på en produkt som skulle göra just det här, säger Finn Nilson.

 

– Allt pekar på att det är ett bra koncept. Fallolyckor är ett stort problem i dag, men kommer att vara ännu större i morgon. Vi vet att antalet fallolyckor ökar, antalet dödliga fallolyckor ökar, antalet sjukhusinläggningar till följd av fallolyckor ökar och vi vet inte varför, sägert Jan Schyllander.

– Men en sak som slagit mig på sista tiden, det kanske är det att vi har en golvbeklädnad i dag i äldreboenden som vi inte hade för 20-30 år sedan. Vi hade linoleummattor och vi hade heltäckningsmattor. I dag har vi laminatgolv och klinker, tänk om det är så enkelt, säger Jan Schyllander, och ser även en annan tillämpning:
– Tänk dig såna här golv inom barnomsorgen. Barn skadar sig inte så allvarligt när de faller, och bonusen är att det blir lugnare.