Arkivet

Nya forskningsprojekt inom civilt försvar

MSB har beviljat två forskningsprojekt inom civilt försvar som ska pågå fram till 2022 till en sammanlagd kostnad av 18 miljoner.

När samhället förändras gör förutsättningarna för det civila försvaret likaledes. Forskningsprojekten ska bidra till en ökad kunskap inom området.

Civilt försvar med nya förutsättningar är namnet på ena projektet med fokus på hur förutsättningar påverkats av förändringsprocesser och hur staten kan utforma ett ändamålsenligt civilt försvar.

Förändringsprocesser återfinns framförallt inom tre områden: medborgarnivå, förvaltningsnivå och internationell nivå.

Forskningsprojektet genomförs vid Statsvetenskapliga institutionen vid Lunds universitet med Rikard Bengtsson som ansvarig forskare. Finansiering: 8 miljoner.

Motståndskraftigt civilt försvar vid gråzonshot är rubriken för det andra projektet. Det ska bidra till en samlad, stärkt förmåga att identifiera och förstå utmaningar och hot, och förutsättningar för att bemöta dessa. Arbetet utgår från tre perspektiv: förståelse av hotbild, försvarsvilja samt försörjningsförmåga.

En forskargrupp vid Foi, Totalförsvarets forskningsinstitut, med Daniel Jonsson som ansvarig, genomför projektet. Finansiering: 10 miljoner.