Arkivet

Snabbt brandförlopp

En förbipasserande bilist ser tidigt en morgon att det ryker och brinner på farstukvisten till en enplansvilla. Bilisten stannar och ringer SOS samtidigt som hon går fram mot huset. Hon ser att det brinner ur ett hål i farstukvisten, i golvet och i staketet.

brandförloppet

När branden väl tog sig var förloppet mycket snabbt. Tiden mellan första och sista bilden är mindre än tre minuter. Foto: Rasmus Lindberg, Fotovik.se

 

En gasolflaska står i omedelbar närhet av branden. Grannar skyndar till med handbrandsläckare men avråds av SOS att gå fram och göra en släckinsats.

Faran är att gasolflaskan som är av aluminium ska explodera eller rämna.

Ungefär samtidigt som FIP (första insatsperson) anländer från en närliggande deltidsstation öppnar övertrycksventilen på gasolflaskan och förloppet accelererar snabbt, se bildserien.

FIP gör ett släckförsök med en 12-kilos pulversläckare, men utan att lyckas. När förstärkning anländer står hela farstukvisten i lågor och en kraftig låga från gasolflaskan är riktad rakt mot entrédörren.

Branden angrips från två håll: dels utifrån direkt mot farstukvisten, dels inifrån via en altandörr på baksidan. Branden var snabbt under kontroll. En mindre brandspridning till husets vind begränsades genom håltagning i taket och försiktig vattenbegjutning.

Följande dag undersöktes brandområdet av polistekniker tillsammans med kommunens brandutredare. De boende och andra vittnen intervjuades. Det framkom att man en tidigare kväll haft gäster och grillat med en gasolgrill ute på farstukvisten.

Av gasolflaskan återstod bara smälta aluminiumrester samt delar av flaskventilen. Delarna visade att ventilen var helt stängd och att inget läckage förekommit.

Huset efter brandenAv brandskadorna i trägolvet syntes däremot tydligt att de djupaste skadorna fanns på en plats där det stått ett plastspann som var delvis fyllt med träpellets och aska.

Vid intervjuer med gästerna hade det framkommit att en av dem under kvällen hade fimpat en cigarett i hinken.

En noggrann undersökning bekräftade hypotesen att branden startat som en glödbrand i plasthinken med torr träpellets. Glödbranden hade av allt att döma pågått mer än ett dygn innan den blossade upp och upptäcktes vid sjutiden på morgonen.

Strålningsvärmen från den brand som uppstod på den öppna farstukvisten av trä påverkade gasolflaskan och det ökade trycket gjorde så att dess övertrycksventil utlöste och släppte ut en massa brännbar gasol. Slutligen smälte hela gasolflaskan av aluminium ner och tömdes helt.

Det snabba förloppet framgår av de åtta bilderna i fotoserien. Tiden mellan första och sista bilden uppgår till mindre än tre minuter

Artikeln bygger på en rapport av Håkan Wikman, Räddningstjänsten Örnsköldsvik. 

Erfarenheter

  • En gasolflaska som utsätts för punktvis upphettning kan rämna explosionsartat även om övertrycksventilen fungerar som den ska.
  • En pyrande brand i ett spann med träpellets kan pågå i ett dygn eller mera. I detta fall tog det cirka 20 timmar innan branden blossade upp med lågor.
  • Den utströmmande gasolgasen gjorde att brandförloppet accelererade extremt snabbt.  Men tack vare räddningstjänstens ingripande kunde en förödande vindsbrand undvikas.