Arkivet

Självmord och brand

Det brann våldsamt i mannens lägenhet på åttonde våningen och han hade flytt ut på balkongen. Men när räddningstjänsten kom till undsättning ville han inte låta sig räddas utan hoppade och skadades så svårt att han senare avled. Händelsen inträffade i Storstockholm för drygt ett år sedan och kunde fått ännu värre följder.

   

Självmordet togs genom hopp från balkong.

Storstockholms Brandförsvar har gjort en fördjupad olycksundersökning.
Huset var uppfört 1954 och har tolv våningar. Det har bara ett trapphus men är enligt krav i bygglovet försett med fasta räckförsedda lejdare mellan balkongerna som går från plan 12 till plan 8. Händelsen inleds med att mannen anlägger brand på sex olika ställen i sin lägenhet. Den är belägen på åttonde våningen och består ursprungligen av två skilda lägenheter som slagits samman. Det innebär att lägenheten har två intilliggande balkonger samt två olika lägenhetsdörrar mot trapphuset.

 

En granne upptäcker rök och ringer SOS Alarm. Samtalet inkommer klockan 12.31. Röken tilltar under samtalet. Station Vällingby larmas 12.35, Utryckning med två befäl, fem brandmän och en praktikant fördelade på släckfordon samt maskinstege.

Förstärkning larmas från Kista med släckfordon med befäl och fyra brandmän. Vällingbys brandmästare lämnar framkomstrapport 12.39.

Rökutvecklingen från den brinnande lägenheten har tilltagit. Slangdragning påbörjas spontant via trapphuset. Stigarledningen är tillfälligt skymd och observeras inte av brandpersonalen.

En rökdykargrupp går uppför trapporna med första uppgift att ta sig in i lägenheten.

Dörren är en inåtgående ståldörr av säkerhetsmodell. Ett mödosamt arbete att bryta upp den påbörjas.

Samtidigt har Vällingbys höjdfordon backats in på baksidan och personalen påbörjat förberedelser för att resa stegen.

Då kommer en person ut från brandlägenheten och blir synlig på balkongen.
Avståndet från balkongens räcke och ner till marken är 21,5 meter. Stegen reses och en brandförman åker upp mot balkongen i stegkorgen.

Brandförmannen i stegkorgen får kontakt med personen på balkongen. Denne nekar undsättningshjälp och drar sig i stället undan.

Samtalet avslöjar att personen har suicid avsikt.

Lågorna från branden i lägenheten sträcker sig nu ut över balkongen och brandförmannen i stegkorgen använder en pulversläckare för att dämpa dem.

Under tiden har den självmordsbenägne hoppat upp och satt sig på ett balkongräcke utom räckhåll för brandpersonalen.

En brandman på maskinstegens podium observerar att personen på balkongen sitter på balkongräcket men vet inte om dennes avsikter.

Brandmannen tar kontakt med räddningsledaren och frågar om han ska ta fram en så kallad hoppkudde. Svaret blir jakande och brandmannen hämtar utrustningen.

Kudden, som vid användning ska vara luftfylld, börjar under förflyttningen fyllas med luft och är färdigfylld då den är framme vid huset.

Brandmannen arbetar ensam med den otympliga hoppkudden men får hjälp av en ambulansman. Tillsammans försöker de två placera hoppkudden i position under personen på balkongräcket.

Brandpersonal från Kista som just anländer till platsen får i uppgift att hjälpa dem. Men innan de hinner ur bilen ser de hur personen hoppar från balkongen och slår i marken. Klockan är då 12.47.

Kista-styrkan får nu i uppgift att förstärka insatsen från insidan av huset. Säkerhetsdörren till brandlägenheten visar sig vara ovanligt svår att forcera. Röken gör att sikten är närmast obefintlig.

Dessutom visar det sig att rökdykarna angripit en dörr som normalt inte används utan invändigt är blockerad av en bokhylla.

Rökdykarna får upp säkerhetsdörren 12.56, då kan de båda insatsgrupperna gemensamt börja bekämpa branden i lägenheten. Resurser för debriefing av egen personal begärs in 13.19.

Många åskådare har samlats och det finns behov av att ge stöd åt många av dem. Posom-grupp begärs och lokaler ordnas i en närliggande skola.

 

Artikeln bygger på en rapport av Georg Wiberg och Anders From, Storstockholms brandförsvar.

Fotnot: Storstockholms brandförsvars rapport med ärendenummer 18.1177907.2 är offentlig handling och kan beställas från Brandförsvaret.

Erfarenheter från händelsen

  • Det byggnadstekniska brandskyddet med sluss mellan lägenhetsdörrar och trapphus fungerade för trygg utrymning och begränsad rökspridning till andra lägenheter. Däremot försvårades arbetet med att bryta upp säkerhetsdörren av att slussen utanför brandlägenheten snabbt fylldes av brandrök.
  • Den egna personalen utsattes för risken att bli träffad i samband med hoppet från balkongen på åttonde våningen.
  • Riskerna förstärktes av att personalen på marken inte var medvetna om att hoppet var avsiktligt.
  • En hoppkudde avsedd för högst 16 meter användes trots höjden från balkongen uppgick till drygt 21 meter.
  • Personal i förstärkande fordon på väg mot skadeplatsen upplevde det mycket positivt att de kunde höra lägesrapporten från befäl på platsen.
  • Det är angeläget att reservfordon och utrustning på reservfordon kontrolleras och underhålls regelbundet.
  • Praktiska övningar under svåra och ogynnsamma förhållanden framhålls av personalen.