Arkivet

Ny brand i bärbar dator

Åter har det hänt - en bärbar dator har börjat brinna. Överhettade batterier var sannolikt orsaken.

Bärbar dator

För ett par år sedan slog polisen larm i media om en bärbar dator som orsakade en brand i en bostad i Växjötrakten.

 

Datorn stod på laddning på en fotpall av tyg. Ovanpå den låg en hopvikt filt. Mitt i natten uppstod en brand. Lyckligtvis vaknade den boende och kunde ta sig ut.

En utredning visar att branden uppstått genom att de laddningsbara litiumbatterierna blivit överhettade.

Händelsen fick stor uppmärksamhet framför allt i USA.

Orsaken var att det ungefär samtidigt inträffade en brand i en bärbar dator som stod uppställd på ett podium i en samlingssal i USA. I salen satt flera hundra åhörare som lyssnade på ett föredrag.

Datorn som var ansluten till nätet började plötsligt att brinna med höga lågor. Lyckligtvis grep säkerhetspersonal in och släckte branden men många av åhörarna hann filma tillbudet med sina telefoner.

Bilderna visades sedan på TV-stationer över hela kontinenten och det blev en närmast hysterisk rädsla för att bärbara datorer kunde ta eld.

Sedan ytterligare två liknande bränder rapporterats i USA tvingades tillverkaren Sony att återkalla alla de laddningsbara litiumbatterier som de levererat till datortillverkare över hela världen. Det innebar en kostnad av flera miljarder kronor.

Tyvärr innebar återkallandet inte att alla batterier av den brandfarliga typen omedelbart försvann.

Det finns många olika modeller av bärbara datorer i bruk och det är svårt att se vilken sorts batterier de innehåller.

Dessutom är brandrisken inte så stor som många tror. Det är bara när kylningen av batteripacken hindras som den kan bli överhettad och ta eld.

Men det är illa nog.

En typisk sådan brand inträffade i Staffanstorp i höstas. Den krävde fem människors liv.

Den senaste branden i en dator inträffade i mellan-Sverige. En man som bodde i en lägenhet i ett flerfamiljshus hade ställt sin bärbara dator påslagen i en skinnklädd soffa i sitt kombinerade vardagsrum och sovrum. Lyckligtvis var han inte hemma när branden bröt ut.

Av allt att döma fick batteripacken för dålig kylning och blev överhettade. Batterierna exploderade och kastades iväg cirka tre meter där de brände djupa märken i parkettgolvet.

Branden upptäcktes av en granne som slog larm. När brandmännen bröt sig in var branden kraftigt underventilerad och hade börjat kväva sig själv.

Skinnsoffan var uppbränd till ungefär en tredjedel och datorn låg delvis nersmält mitt bland resterna.

Ungefär samtidigt kom ägaren till lägenheten hem och kunde bekräfta utryckningspersonalens observation att datorn varit påslagen men inte nätansluten under branden.

Eftersom det inte förelåg någon misstanke om brott avstod polisen från att utföra teknisk undersökning.

Men kommunens olycksutredare inledde genast en grundlig undersökning som även inbegrep kontakter med datortillverkaren Fujitsu Siemens.

Företaget informerade om att deras datorer inte innehöll batterier av den typ som blivit återkallade i hela världen.

Nu uppstod en diskussion mellan tillverkaren, försäkringsbolaget och utredaren om vem som skulle få undersöka datorn.

Problemet löstes genom att den skickades till SKL i Linköping för en oberoende undersökning.

I sitt svar uppgav de forensiska ingenjörerna Conny Ohlsson och Tomas Eriksson bland annat (SKL dnr 2010001608):

”Det brunna batteriet utgjordes av tolv stavformade celler som bestått av fyra seriekopplade grupper, tre parallellkopplade celler i varje grupp. Elva av cellerna synes ha större delen av innandömet kvar, men de är sannolikt brandskadade eftersom de varit utsatta för hög brandvärme. Den tolfte cellen hade öppnat sig och dess elektrolyt hade brunnit upp, vilket torde ha skett med stor intensitet. Att denna cell uppvisar dessa skador tyder på att något fel i den troligen har orsakat branden. Dock kan det inte uteslutas att sådana skador kan uppstå sekundärt i batteriet om detta utsätts för en brand”.

I sin slutsats anför SKLs ingenjörer att den beskrivna brandbilden tillsammans med skadorna på datorn och dess batteri talar för att branden startat i datorn och mest troligt i dess batteri .

 

Artikeln bygger på en rapport av Thomas Reichert, Mälardalens Brand- och Räddningsförbund .

Erfarenheter

  •  Många typer av laddningsbara batterier blir mycket varma när de laddas eller belastas.
  • Se till att datorn står på ett hårt underlag och att dess ventilation inte hindras av papper, tyg eller andra mjuka material.