Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt. Genom att klicka på "Jag förstår" samtycker du till att cookies används. Jag förstår, stäng

Ygeman kräver snabbt och beslutsamt agerande i kriser

En översyn av räddningstjänsten är nödvändig i flera avseenden.
Kommunal samverkan behöver utvecklas och räddningstjänsten bli mer effektiv och slagkraftig.

Publicerad: 2016-06-03
Inrikesminister Anders Ygeman ser ett behov av en mer enhetlig räddningstjänst och konstaterade under flyktingströmmarna förra året att en del aktörer blir för passiva i en verklig händelse. Foto: Fredrik Mårtensson.

Det sade inrikesminister Anders Ygeman när han gästade en konferens i Sundsvall om klimatanpassning och krisberedskap.

Han fick bland annat frågan från en av de omkring 200 deltagarna om svårigheten för mindre kommuner att bygga upp och behålla en väl fungerande räddningstjänst.

– Om en kommun är så liten att den inte klarar sina åtaganden, bör den kanske istället gå ihop med en större kommun.

Anders Ygeman lyfte frågan om ett tydligare ramverk för hur kommunerna kan samarbeta.

– Jag ser ett behov av en mer enhetlig räddningstjänst för att underlätta samverkan vid större insatser. Vi måste kunna ställa krav på viktiga aktörer att agera snabbt och beslutsamt och kunna samverka med varandra i krissituationer.

– Den ansvarsprincip vi har idag är bra. Men vi kan också se stora skillnader i agerandet vid övningar och skarpt läge som vi måste komma tillrätta med. En del aktörer blir för passiva när det handlar om en verklig händelse, vilket vi bland annat kunde se under de stora flyktingströmmarna förra året, sade Anders Ygeman.

Statsrådet framhöll att klimatförändringar inte kan ses som en framtidsfråga. Det är problem som redan är aktuella och som samhället måste hantera. Anders Ygeman nämnde regeringens stöd till klimatanpassning i kommunerna, totalt 75 miljoner kronor.

Från MSB deltog generaldirektör Helena Lindberg och Jan Wisén, biträdande avdelningschef för utveckling av beredskap.

Helena Lindberg tog upp de punkter som MSB lyfter fram i sin utvärdering av branden i Västmanland och som kan vara till nytta för kommunerna vid naturolyckor.

– Totalt är det åtta förslag vi har lämnat till regeringen och ett par särskilt viktiga delar är att säkra upp den primära dricksvattentäkten och att säkerställa att den reservkraftlösning man valt verkligen är hållbar.

Jobba mer intensivt med risk- och sårbarhetsanalyser och se värdet av 72-timmarsplanering, var ett par råd från Helena Lindberg.

– Risk- och sårbarhetsanalyserna kräver djupare analyser än det vi sett fram till nu och framför allt analyser med en tydlig koppling till åtgärdsbehov. När det gäller 72-timmarsplanering – att samhället ska stå väl rustat för de kritiska, första tre dygnen av en kris – finns det bra förebilder att titta på, exempelvis hur man jobbat i Göteborg med den frågan.

Att brandrisksäsongen förlängs ordentligt som en konsekvens av ett förändrat klimat togs upp av flera talare. Jan Wisén talade om en ökning med 30-40 dagar och Mats Bergmark, Medelpads Räddningstjänstförbund, att skogsbränder kan bli aktuella i Norrland så tidigt som i mars.

Erfarenheter och utvärderingar har flera gånger visat att resurserna ofta finns vid naturolyckor men att det saknas kunskap om var de finns och hur olika resurser ska kugga i varandra.

– Det är lite beklämmande att man gång efter gång ser problem som man vet om sedan tidigare och det inte blir bättre, men så är det, sade Jan Wisén.

Han framhöll värdet av gemensamma kartunderlag som ett exempel,

– Det finns geostöd att använda och jag hoppas att vi slipper en situation igen där man vid en stor skogsbrand handritar kartor från mobiltelefonen.

Mats Bergmark, som är hydrogeolog, berättade att räddningstjänsten i Medelpad på olika sätt försökt hitta lösningar för att minska risken för tätortsnära skogsbränder och översvämningar.

– Vi har bland annat investerat i en specialutrustad översvämningscontainer som kan sättas in vid höga flöden. Och vi har börjat försöka påverka skogsägare med skog som är tätortsnära att tänka på brandriskerna.

– I vissa skogsområden kan det stå i motsats till satsningar på biologisk mångfald, men det finns exempel där vi kunnat påverka skogsägaren att prioritera lövträd och få bort dödved, sade Mats Bergmark.

Fredrik Mårtensson
blog comments powered by Disqus
Om tidningen

Tjugofyra7 bevakar utvecklingen inom MSBs ansvarsområden och ska stimulera till debatt i dessa frågor. Enbart Ledaren är att betrakta som MSBs officiella linje.

Tillgänglighetsredogörelse

Kontakt
Redaktionen