Räddningstjänsten åtnjuter fortfarande stort förtroende hos allmänheten. Magnus Jonsson reflekterade över vad det innebär för den enskildes förmåga.
– Min tolkning är att det skapar självförtroende, och med självförtroende är det lättare att genomföra bra insatser även när man är stressad eller kanske rädd. Motsatsen, att det saknas förtroende för oss, vad skulle då hända med vårt självförtroende?


Magnus Jonsson poängterade att det för att behålla förtroendet är viktigt hur man beter sig i sociala sammanhang.
– Vi måste vara medvetna om att om vi sprider information om vår egen organisation i sociala medier, då förs den vidare. Om det ringer i någons benficka när vi är på larm, då måste vi tänka oss för vad vi säger om vi svarar.


Även fördomar vid fikabordet kan påverka insatsen, framhöll Magnus Jonsson.
– Fördomar är något vi alla har. Det kan vara om människor, organisationer eller vädret. Det viktiga är hur vi hanterar våra fördomar. Om vi okritiskt sprider dem, om vi gör dem till sanningar för vår omgivning, vad händer då med tilliten till oss?