Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt. Genom att klicka på "Jag förstår" samtycker du till att cookies används. Jag förstår, stäng

Webbutbildning om totalförsvar

I slutet av oktober lanserade MSB en ny grundläggande webbutbildning om totalförsvaret.

Publicerad: 2019-12-09

Samtidigt släpptes en trailer med budskapet Sverige är värt att försvara – lär dig mer om totalförsvaret.

Utbildningen har tagits fram tillsammans med Försvarsmakten i syfte att öka medvetenheten och kunskapsnivån om totalförsvaret.

Den finns på MSBs webbplats och vänder sig till medarbetare inom organisationer med uppgifter inom totalförsvarsplaneringen. Utbildningen tar 45-60 minuter att göra och nås utan inloggning på msb.se/totalforsvar.

Utbildningen är uppdelad i fyra kapitel:

  • Det här är totalförsvaret - beskriver bland annat det civila och det militära försvaret
  • Därför behövs totalförsvaret – redogör för förändrad hotbild, säkerhetspolitiskt läge och samhällsviktig verksamhet
  • Roller och rättsliga förutsättningar – beskriver samhällets krisberedskap som grund för totalförsvaret, olika aktörers uppdrag och ansvar, begreppet höjd beredskap samt några centrala regler vid krig eller krigsfara
  • Tillsammans skapar vi motståndskraft – beskriver aktiviteter i totalförsvarsplaneringen och behovet av att identifiera och möta informationspåverkan, samt arbete med informationssäkerhet och säkerhetsskydd.

Närmare 3 000 personer har redan genomfört utbildningen och återkopplingen har hittills varit mycket positiv.

– Vi hoppas att webbutbildningen ska fungera som ett bra stöd för att lära sig mer om totalförsvaret. Dessutom hoppas vi att den kan inspirera och uppmuntra till ett gemensamt ansvarstagande i totalförsvarsplaneringen, säger Anna Stenborg och Jennie Virén, MSB.

GUNNO IVANSSON
blog comments powered by Disqus
Om tidningen

Tjugofyra7 bevakar utvecklingen inom MSBs ansvarsområden och ska stimulera till debatt i dessa frågor. Enbart Ledaren är att betrakta som MSBs officiella linje.

Tillgänglighetsredogörelse

Kontakt
Redaktionen