Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt. Genom att klicka på "Jag förstår" samtycker du till att cookies används. Jag förstår, stäng

Vill ha nationell strategi mot drunkning

Förra året dog 136 personer i drunkningsolyckor.
– Ett dystert resultat. Vi måste på allvar samverka för en nationell strategi, säger Jörgen Hallberg, Svenska livräddningssällskapet.

Publicerad: 2019-05-28
Mikael Olausson, SLS, redovisade statistik från 2018 och berättade om konceptet ”En vattensäker kommun”. Foto: JONAS NYLÉN, RSNV

2017 omkom 92 personer genom drunkning. Men förra året, med en mycket varm sommar, gick siffrorna åt fel håll.

Under konferensen Vattensäkerhet i Helsingborg poängterades vikten av att ansvariga myndigheter och organisationer gemensamt arbetar för att ta fram en nationell strategi. Det är något som Livräddningssällskapet efterlyst i flera år.

– Vi har 470 publika bad och cirka 65 000 privata pooler i landet. Fantastiska platser för fritid och rekreation men samtidigt ställer det också höga krav på myndigheterna och kommunerna och deras förebyggande vattensäkerhetsarbete, säger Jörgen Hallberg som är andre vice ordförande i livräddningssällskapet och ansvarig för Vattenkonferensen.

Arbetet med att få ner antalet omkomna under 100 per år är ett viktigt delmål i Livräddningssällskapets nollvision "Ingen ska behöva drunkna till följd av okunskap".

– Certifiering som vattensäker kommun är ett steg i rätt riktning för kommunerna att komma igång och arbeta med sitt systematiska vattensäkerhetsarbete.

Helsingborg och Varberg certifierades till "En vattensäker kommun" 2018, de har i år följts av Falun, Karlstad och Karlskrona.

Elisabet Lindberg, strandansvarig i Helsingborg, redovisade styrkan med att ansluta sig till konceptet genom att olika förvaltningar med olika ansvar engageras och man får en samsyn hos kommunens alla förvaltningar.

Under konferensen presenterades tankar kring att skapa ett centrum för drunkningsprevention utifrån statistik, forskning, medicinsk kunskap och erfarenhetsutbyte.

Vattensäkerhet är en nationell konferens där Svenska Livräddningssällskapet tillsammans med övriga berörda myndigheter och företag aktualiserar frågor kring vattensäkerhet för att få ner antalet drunkningstillbud. Konferensen hade i år 140 deltagare.

blog comments powered by Disqus
Om tidningen

Tjugofyra7 bevakar utvecklingen inom MSBs ansvarsområden och ska stimulera till debatt i dessa frågor. Enbart Ledaren är att betrakta som MSBs officiella linje.

Tillgänglighetsredogörelse

Kontakt
Redaktionen