– Vi har under många år kämpat med att behålla den kompetens och de investerade skattemedel som gjorts på övningsfältet i Skövde, men nu har vi nått den gräns där verksamheten inte längre kan drivas vidare, skriver vd Ola Johansson i ett pressmeddelande.

Företaget har bland annat bedrivit utbildning i Räddningsinsats på uppdrag av MSB. För att kunna slutföra pågående kurser och genomföra de som är inplanerade våren 2016 flyttas utbildningen till Guttasjöns övningsområde utanför Borås med Securitas som ansvarigt för genomförandet.

SRTC har sett minskad efterfrågan av deras tjänster, bland annat på grund av besparingar inom statlig och kommunal sektor. Övningsfältet i Hasslum utanför Skövde är avancerat och kostsamt att driva.

Beslutet att avveckla verksamheten berör tio personer.