– Många har sett hinder för att använda sig av frivilligorganisationer vid kriser. Man vet inte vad som gäller och det är inte rimligt att varje länsstyrelse ska utreda det här utan det behövs en enhetlig och konkret information, säger Sandra Danielsson, konsult som på MSBs uppdrag ska ta fram guiden.

Insatser från frivilliga aktualiserades inte minst vid den stora skogsbranden i Västmanland. I försvarspropositionen skriver regeringen att de frivilliga försvarsorganisationernas möjlighet att bidra till totalförsvaret och därmed även samhällets krisberedskap bör långsiktigt säkerställas. Dessutom att det är viktigt att det finns strukturer som gör att aktörerna i snabbt kan nå frivilligresurserna och att det på förhand finns planer och rutiner för hur frivilliga ska engageras.

Dessa planer och rutiner saknas på de flesta håll idag.

– Vi får många frågor från länsstyrelser och andra aktörer om MSB har några nationella riktlinjer för avtal med frivilliga. Under en workshop med frivilligorganisationer var det tydligt att några av utmaningarna är kopplade till juridiska och ekonomiska förutsättningar. Exempelvis vad gäller för myndighetsutövning, försäkringsfrågor, finns standardiserade avtal för ersättningar osv. Vi såg helt enkelt behovet av att bidra till ökad tydlighet på området, säger Pernilla Hultén, samordnare för frivilligfrågor på MSB.

Guiden gäller frivilligorganisationer som får ersättning från krisberedskapsanslaget eller anslag 2:7 för uppdragsersättning till ideella aktörer. Spontanfrivilliga omfattas inte.

– Främst för att det pågår ett annat projekt för att ta fram en ny ISO-standard om hur spontanfrivilliga kan hanteras. De två projekten har också lite olika karaktär. Man kan planera för ett bra sätt att ta emot spontanfrivilliga när de kommer, men man kan inte göra upp med individerna i förväg.

Guiden ska fokusera på juridiska och ekonomiska förutsättningar. Den ska vara vägledande och rådgivande och underlätta samverkan mellan frivilliga och offentliga aktörer. Det kommer bland annat att bjudas in till en workshop och intervjuer ska genomföras med flera berörda parter.

– Vill också inspirera och visa hur andra har gjort. Det finns väletablerade samarbeten som pågått i flera år där man löst ett antal praktiska frågor. Ett annat syfte är också att samla in frågor som inte har någon enkel lösning och som behöver utredas vidare, säger Pernilla Hultén.

I november ska guiden vara klar.