– Målgruppen är unga vuxna med låg krisberedskap, som har liten kunskap om sitt eget ansvar och om hur samhället fungerar i en kris. Och givetvis alla andra intresserade, säger Anna Teljfors-Lundwall, webbredaktör på MSB.

 

Logotyp för podcasten

”Om krisen kommer” är samlingsnamnet för podcasten som hittills har publicerat två avsnitt. Om några veckor finns ytterligare två avsnitt på DinSäkerhet.se
– Tonen är lärande men avslappnad. Meningen är inte att peka med några myndiga pinnar utan att filosofera och inspirera, säger Anna Teljfors-Lundwall.

 

Det första avsnittet, Din krisberedskap (39 minuter), handlar bland annat om vad man behöver ha hemma för att klara ett långvarigt elavbrott. Det refereras till hur människor i New York hjälpte varandra under stormen Sandy och personlig krisberedskap i Sri Lanka där naturkatastrofer är mer förkommande.
Avsnitt två, Att agera i kris (33 minuter), handlar om förmågan att klara oväntade situationer, hur människor fungerar i en kris. Överlevande från Estonia berättar om agerande och akuta reaktioner och reportage från skogsbranden i Västmanland.

 

Kommande avsnitt tre har namnet Så funkar samhällets krishantering och tar upp hur krishanteringen förändrats sedan Tsunamin 2004. Regeringens kriskansli, TIB-verksamhet, Krisinformation.se med mera tas upp i programmet.
– Nästa år hoppas vi få möjlighet att publicera flera avsnitt.
Avsnitten finns även publicerade på YouTube och iTunes.