Fredrik Konnander, MSBDet säger Fredrik Konnander, verksamhetsansvarig för att möta informationspåverkan vid enheten för omvärld och beredskap vid MSB. Som exempel på hur information kan nyttjas av stater på absolut högsta nivå, tog han Putins Ryssland.

– Rysk påverkan är ett av de områden vi tittar särskilt på och vi kan konstatera att man fokuserar på vissa målgrupper. Den främsta målgruppen som de största resurserna satsas på är den ryska befolkningen för att vinna acceptans och förtroende för de åtgärder man vidtar. Situationen inom rysk media är sådan att det är svårt att hitta en motbild till den makten kablar ut genom de statliga nyhetskanalerna.

– Den andra målgruppen kan vara de etniska ryssarna i länder som tidigare ingick i Sovjetunionen och där Ryssland anser sig ha ett säkerhetsintresse. Tredje målgruppen är väst där Sverige är en liten del och ibland blänker det till mot Sverige.

Ibland leder de ryska påverkanskampanjerna till rena informationsanfall som Fredrik Konnander uttryckte det.

– Som det länsstyrelsen på Gotland blev utsatt för i vintras när man från rysk sida lyckades få in en tv-journalist där. Han fick bilder som handlade om naturreservat, men som sedan sattes in i en helt annan kontext för att få det att framstå som att Sverige bedrev anfallsplaner mot Ryssland.

För att hantera den här typen av information vill Fredrik Konnander se ett starkt källkritiskt filter hos nyhetskonsumenter.

– När ni konsumerar information, kontrollera källan. Det finns en social press på att "lika" och retweeta, men vem står bakom och vem tjänar på att jag delar information som inte är bekräftad? Sök information som inte förstärker dina åsikter. Titta på allt från extremism på ena sidan till extremism på den andra sidan. Tänk källkritiskt, uppmanar Fredrik Konnander.