Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt. Genom att klicka på "Jag förstår" samtycker du till att cookies används. Jag förstår, stäng

Nyutgivet

Här är nyutgivna publikationer från MSB som kan laddas ner.

Publicerad: 2018-09-26

FÖR NEDLADDNING

Upphandling samhällsviktig verksamhet
Vägledning där MSB, Upphandlingsmyndigheten och SKL ger stöd till kommuner och landsting som upphandlar varor och tjänster till samhällsviktig verksamhet.

Räddningstjänstpersonal i beredskap
Folder med information riktad till huvudarbetsgivare och beskriver vilka kunskaper som räddningstjänstpersonal i beredskap har.

Brand vid torvtäkt Flymossen, Bredaryd
I maj 2017 utbröt en brand i en torvmosse i närheten av Bredaryd i Värnamo kommun. Inom loppet av några timmar hade branden spridits över ett 280 hektar stort område med moss- och skogsmark, med ett arbetsområde på cirka 500 hektar. Rapporten är en olycksutredning av insatsen.

Vill du göra en insats?
Folder med information om hur det är att jobba som räddningstjänstpersonal i beredskap (deltidsbrandman).

Ett resilient samhälle kan möta kriser
Faktablad som presenterar forskningsprojekt om hur vi skapar samhällsresiliens i Sverige.

Stigande havsnivåer och ökad översvämningsrisk
Rapporten är en leverans i forskningsprojektet Hazard Support där syftet är att främja arbetet med klimatanpassning i Sverige. I HazardSupport vill man identifiera problem som kan uppstå vid klimatanpassningsarbete, studera om dialogen kan överbygga svårigheter att genomföra klimatanpassning samt se huruvida det är möjligt att anpassa forskningen så att den tar fram relevant kunskap för användarna.

Att möta valpåverkan
Handbok för kommunikatörer vid bevakningsansvariga myndigheter, länsstyrelser och andra aktörer i offentlig förvaltning som självständigt ska kunna öka sin medvetenhet om, identifiera och möta informationspåverkan som riktas mot den egna verksamheten.

ANDRA SPRÅK

Om krisen eller kriget kommer
Broschyren som i våras delades ut till 4,6 miljoner hushåll finns nu också på lätt svenska samt 16 andra språk. Det är: arabiska, dariska, engelska, farsiska, finska, franska, jiddisch, lulesamiska, meänkieli, nordsamiska, romani, ryska, somaliska, spanska, sydsamiska och tigrinska.

Countering information influence activities
Handboken "Att möta valpåverkan" på engelska.

SÅ LADDAR DU NER

Publikationerna finns att ladda ner på två ställen.

  • rib.msb.se – klicka på bibliotek. Sök på titel.
  • msb.se/produkter och tjänster/publikationer – sök på titel.
blog comments powered by Disqus
Om tidningen

Tjugofyra7 bevakar utvecklingen inom MSBs ansvarsområden och ska stimulera till debatt i dessa frågor. Enbart Ledaren är att betrakta som MSBs officiella linje.

Tillgänglighetsredogörelse

Kontakt
Redaktionen