Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt. Genom att klicka på "Jag förstår" samtycker du till att cookies används. Jag förstår, stäng

Kommunens misstag avgjorde Hamre-fallet

På grund av en tabbe från Hudiksvalls kommun kommer inte skuminsatsen i Hamre att prövas av Mark- och miljööverdomstolen. Fel instans överklagade. Det var Norrhälsinge miljö- och räddningsnämnd som skulle överklagat, inte kommunstyrelsen.

Publicerad: 2017-11-16

Räddningstjänstsverige och jurister hade sett fram emot att fallet med dricksvattenbrunnarna i Hamre som förorenats av brandskum skulle prövas av Mark- och miljööverdomstolen. Mark- och miljödomstolen vid Östersunds tingsrätt fastslog tidigare i höst att räddningstjänsten är att anse som verksamhetsutövare vid insatsen i byn Hamre 3 januari 2015. Därför slog domstolen också fast att räddningstjänsten har fullt ansvar för utredningsprocessen och utföra eller bekosta avhjälpande av aktuell föroreningsskada.

Mark- och miljööverdomstolen skriver:

"Den som har ålagts ansvar i det aktuella målet är Norrhälsinge miljö- och räddningsnämnd, så som ansvarig för räddningstjänsten i Hudiksvalls och Nordanstigs kommuner. Mark- och miljödomstolens avgörande har därmed gått nämnden emot. Klagande i målet är dock inte nämnden utan Kommunstyrelsen i Hudiksvalls kommun (kommunen).

Kommunen utövar tillsyn enligt miljöbalken i fråga om räddningstjänstens operativa verksamhet och har i egenskap av sådan tillsynsmyndighet fattat det överklagade beslutet. För att kommunen ska ha rätt att överklaga mark- och miljödomstolens avgörande med stöd av 16 kap. 12 § första stycket 1 miljöbalken måste det ha gått kommunen emot. Den frågan bör bedömas utifrån de intressen som kommunen har att företräda i målet. Mark- och miljödomstolen har gjort en annan bedömning än kommunen i frågan om hur långt räddningstjänstens ansvar sträcker sig enligt 10 kap. 4 § miljöbalken. Enbart den omständigheten medför inte att avgörandet ska anses ha gått kommunen emot på ett sätt som ger kommunen rätt att överklaga (jfr MÖD 2017:11). Det finns inte heller någon annan särskild bestämmelse som ger
kommunen rätt att överklaga mark- och miljödomstolens avgörande med stöd av 16 kap. 12 § första stycket 4 miljöbalken. Överklagandet ska alltså avvisas."

Att Mark- och miljööverdomstolen nu avvisat överklagan innebär att kommunen får stå för arbetet med att avhjälpa skadan.

gunno ivansson
blog comments powered by Disqus
Om tidningen

Tjugofyra7 bevakar utvecklingen inom MSBs ansvarsområden och ska stimulera till debatt i dessa frågor. Enbart Ledaren är att betrakta som MSBs officiella linje.

Tillgänglighetsredogörelse

Kontakt
Redaktionen