Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt. Genom att klicka på "Jag förstår" samtycker du till att cookies används. Jag förstår, stäng

Forskning i krisens spår

Coronakrisen sätter avtryck i forskningen.
MSB är på väg att starta flera kortare projekt om krisen orsakad av viruset.

Publicerad: 2020-06-10

Syftet är att fånga data medan krisen pågår, och analysera ur olika aspekter.

Det är forskning både med internationella jämförelser på europeisk nivå och nationell analys av olika slag, både med fokus på organisationer och individer. Målet är att starta sex projekt redan våren 2020 och tre till under 2021.

– Mitt i allt det intensiva arbetet med att hantera alla komplexa frågor är det lika viktigt att höja blicken och satsa på mer långsiktig kunskapsutveckling. Det finns otroligt mycket lärdomar att dra av krisen. En del av resultaten kommer att kunna levereras redan under 2020 och användas till exempel i den fortsatta planeringen av ett starkt civilt försvar. Där har pandemin onekligen gett många nya insikter, säger Sara Brunnberg, forskningschef på MSB.

Det ska också genomföras en forskningsutlysning om krisen orsakad av covid-19. MSB medverkar även i en nordisk utlysning.

FAKTA

Forskningsprojekt

Preliminär start 2020:

  • Tilläggsprojekt till forskningsprojekt "Makt och normer i arbetet med att åstadkomma inriktning och samordning under kriser" (Misse Wester, Lunds universitet).
  • Tilläggsprojekt till forskningsprojekt "Nytt vin i nya läglar: Om förutsättningarna för ett modernt civilt försvar" (Rikard Bengtsson, Lunds universitet).
  • Russinmask eller panik: hanteringsstrategier i covid-19:s desinformationslandskap (Ola Svenonius, FOI).
  • Förmågeparametrar för pandemihantering och det civila försvaret (Ulrika Eckersand, Daniel Jonsson, FOI).
  • Pandemi i det lokala. En realtidsstudie av resiliens (Jörgen Sparf, Mittuniversitetet).
  • Snabb förmågeutveckling för motståndskraftigt civilt försvar - fallstudier av hur näringslivets kapaciteter bidrar i Coronakrisen (Joakim Netz, Mattias Axelsson, Handelshögskolan Stockholm).

Preliminär start 2021:

  • The COVID-19 Crisis: Mapping the response efforts of five countries (Magnus Ekengren, Försvarshögskolan).
  • Maktkamp kring berättelsen om coronaviruset: Sverige som slagfält (Charlotte Wagnsson, Försvarshögskolan).
  • Corona-pandemins kaskad­effekter på lokal och regional nivå med avseende på samhällsviktiga funktioner (Henrik Tehler, Lunds universitet).
blog comments powered by Disqus
Om tidningen

Tjugofyra7 bevakar utvecklingen inom MSBs ansvarsområden och ska stimulera till debatt i dessa frågor. Enbart Ledaren är att betrakta som MSBs officiella linje.

Tillgänglighetsredogörelse

Kontakt
Redaktionen