Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt. Genom att klicka på "Jag förstår" samtycker du till att cookies används. Jag förstår, stäng

Ofta upprepade bränder på flyktingboenden

Sedan 2012 har det brunnit minst 180 gånger i flyktingboenden.
– Ofta är det upprepade bränder. Har ett boende haft en brand kan man räkna med att det händer igen. Jag vill påstå att boenden är tidsinställda bomber, säger Marianne Stålheim, MSB.

Publicerad: 2016-06-07

Marianne Stålheim

Marianne Stålheim, MSB, redovisade statistik över bränder på flyktingboenden på Brandkonferensen.

 

MSB har sammanställt statistik över bränder i flyktingboenden. Arbetet påbörjades innan det eskalerade i höstas med många bränder anlagda från utsidan, eftersom det redan tidigare upplevdes brinna ofta.

Siffrorna visar att närmare hälften (80) av bränderna orsakats av olyckshändelser.

37 av bränderna var anlagda inifrån.

20 av bränderna anlagda utifrån (16 av dem förra året).

12 bränder berodde på försök till självmord eller psykisk ohälsa.

Mörkertal finns, för 27 av bränderna har inte orsak kunnat fastställas.

Många bränder släcks av personal eller boende. Nästan hälften av bränderna stannar i startföremålet, 22 procent i startutrymmet. Men nästan var femte sprids till en brandcell eller hela byggnaden.

– Fler bränder hade stannat i startutrymmet om byggnaden haft det skydd som föreskrivs, säger Marianne Stålheim.

Många byggnader är gamla och har stått tomma länge. Elfel är inte ovanligt. Hängande kablar är ofta förekommande, däremot inte jordfelsbrytare.

Och det konstateras att mer utbildning i brandskydd behövs för både personal och boende.

Felaktiga larm är vanligt, vilket gör att larm inte tas på allvar och utrymningar blir sena när det verkligen brinner. Och det bor många på liten yta. Risken för konsekvenser utökas av att branddetektorer ofta täcks över.

I Filipstad utrymdes 88 personer efter en brand som anlagts i en soffa. Larmet togs inte på allvar, branddörrar stod öppna, rökspridningen blev stor och utrymningen svår.

– En person räddades av rökdykare, då var 88 ute och det visade sig vara alla. Uppgift gavs om att 127 personer fanns i boendet när 87 var ute. Ni kan förstå stressen hos räddningsledaren. Och kanske utsattes rökdykarna för onödiga risker.

Per Larsson
blog comments powered by Disqus
Om tidningen

Tjugofyra7 bevakar utvecklingen inom MSBs ansvarsområden och ska stimulera till debatt i dessa frågor. Enbart Ledaren är att betrakta som MSBs officiella linje.

Tillgänglighetsredogörelse

Kontakt
Redaktionen