Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt. Genom att klicka på "Jag förstår" samtycker du till att cookies används. Jag förstår, stäng

Kartläggning för färre bränder

Hos vem brinner det och varför? Och vilka egna åtgärder gjorde den drabbade?

Publicerad: 2016-01-29

MSB, Brandskyddsföreningen och räddningstjänsterna ska gräva djupare i bostadsbränder för att få kunskap om vad som kan minska antalet bränder.

Kunskapen om dödsbränder har ökat och antalet har över tid minskat. Men bostadsbränderna förändras inte nämnvärt, räddningstjänsten larmas till runt 6 000 bostadsbränder om året. Och när man börjat granska de bränderna har man snabbt sett skillnader.

De flesta som dör i bränder är äldre, ofta ensamboende män. Den största gruppen som drabbas av bostadsbränder är i åldern 25-44 år.

– Vi vill veta varför. Nu gör vi en rätt stor satsning med insamling av mycket mer detaljer för att få veta mer om bränderna. När vi vet det kan vi också veta vilket förebyggande arbete som ger bäst resultat, säger Ola Malmstedt, Brandskyddsföreningen, som är ordförande i projektets styrgrupp.

Efter branden i Rinkeby 2009, där sju personer omkom, antogs den nationella strategin för stärkt brandskydd och visionen att ingen ska omkomma eller skadas allvarligt i brand. Sedan dess har flera forskningsprojekt startats, det har jobbats hårdare för att minska antalet dödsbränder. Nu görs satsning mot bränder i bostäder i projektet Lärande från bostadsbränder som är tänkt att pågå i tre år.

MSB, Brandskyddsföreningen och sex räddningstjänster började med att kartlägga bostadsbränder. I dagsläget deltar 22 räddningstjänster som täcker cirka 100 kommuner.

Insamlingen utgår från den nya händelserapporten som håller på att ersätta den tidigare insatsrapporten.

– Under våren kommer en webbapplikation med fördjupade frågor om bostadsbränder finnas för de som deltar i projektet. När man kryssar i bostadsbrand på händelserapporten genereras en rapport i ett webbformulär som är tillgängligt när applikationen för bostadsbrandsrapport startas, säger Mikael Malmqvist, statistiker på MSB.

I det speciella formuläret fylls i information om branden, bostaden, inblandade personer. Det handlar om beskrivning av vad som hände, vad som påverkade branden, hur den upptäcktes, hur boende agerade, om det fanns brandvarnare och om den fungerade, vilken brandbelastning det fanns, hur det larmades, hur händelseförloppet var och mer exakt om vad som orsakade branden, vilken typ av bostad, hur många som bor i hushållet, och så vidare.

– Det har lagts ner ett gediget förarbete på att grunduppgifter från händelserapporten automatgenereras till fördjupningsdelen i syfte att minimera tid för själva ifyllandet. Den nya händelserapporten har också fler detaljer och kan brytas ner till mer statistik, samtidigt är den enklare att fylla i, säger Mikael Malmqvist.

Med 100 kommuner som deltar i arbetet kan det ge ett bra underlag för statistik, men MSB och Brandskyddsföreningen vill förstås ha med alla.

– Ju fler som är med desto bättre blir resultatet. Den bärande tanken är att kunna leverera något bra tillbaka till kommunerna. Nationell bild är en sak, men vi vill också försöka göra mer lokala återkopplingar och kunna beskriva regionala skillnader, säger MSBs projektledare Anders Jonsson.

För två år sedan anslog MSB och Brandforsk 23 miljoner till tre projekt med koppling till bostadsbränder som ska redovisas 2018.

  • SP Fire Research kartlägger tillsammans med Brandteknik på Lunds tekniska högskola vilka åtgärder som kan vara verkningsfulla i arbetet mot bostadsbränder och studerar andra länders framgångsfaktorer.
  • Karlstads universitet har fokus på mänsklig sårbarhet och strategier för att skydda särskilt utsatta grupper och få en djupare förståelse varför dessa grupper är drabbade.
  • Malmö högskola analyserar varför det brinner mer i vissa områden och städer än andra. Projektet ska ge svar på varför förekomsten av bränder ser olika ut i Sveriges tre storstadsområden

Fotnot: Vid intresse att medverka i projektet Lärande från bostadsbränder, e-posta: mikael.malmqvist@msb.se

Per Larsson
blog comments powered by Disqus
Om tidningen

Tjugofyra7 bevakar utvecklingen inom MSBs ansvarsområden och ska stimulera till debatt i dessa frågor. Enbart Ledaren är att betrakta som MSBs officiella linje.

Tillgänglighetsredogörelse

Kontakt
Redaktionen