Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt. Genom att klicka på "Jag förstår" samtycker du till att cookies används. Jag förstår, stäng

"Rättsväsendet lyckats dåligt"

I oktober ger han ut den andra boken om Gryningspyromanen.
– Han är fälld för tre bränder, men misstänkt för över 100. Då tycker jag svenskt rättsväsende lyckats dåligt, säger David Widlund.

Publicerad: 2016-09-29
Nils Holgerssongården ödelades vid branden 2004. Även Västra Vemmenhögs kyrka brann vid samma tillfälle. David Widlund anser det är extremt hög sannolikhet för att Gryningspyromanen är inblandad i bränderna. Foto: PATRICK PERSSON

De få fällande domarna är en orsak till att David Widlund dykt djupare i pyromanens förehavanden.

– Det väcker frågan om vad som gjorts fel och vad som kan göras i stället. Om man inte lyckas måste man försöka finna nya vägar. Och vi har tittat på sannolikhetsberäkningar som använts och lett till fällande domar i Danmark.

Gryningspyromanen fälldes senaste gången 2012 för en brand i Ystad och blev frigiven i våras. Han ska själv ha hävdat att han anlagt runt 200 bränder.

Den första boken som Widlund skrev tillsammans med Jörgen Pettersson kom ut 2012 och beskrev framförallt historien kring bränderna.

David och MonicaDen nya boken, "Gryningspyromanen, en berättelse om hämnd", har Widlund skrivit tillsammans med frilansjournalisten Monica Walldén. Förutom att fördjupa sig i några av bränderna och de få fällande domarna, beskrivs också vad som formade pyromanen, den andra anledningen till att Widlund ville gräva djupare. De två första kapitlen berättar om utanförskap, en uppväxt präglad av misshandel i hemmet och mobbning i skolan.

– Jag har fått djupare kontakt med familjemedlemmar, känt att de litat på mig och en mer detaljerad bild av uppväxten och vad som skapade ett behov av hämnd har växt fram.

Men det stora arbetet har varit en djupare kartläggning av några bränder och varför man inte lyckats fälla mordbrännaren, samt diskussioner kring alternativa vägar till fällande dom.

Framför allt är det bränderna i kyrkan i Västra Vemmenhög och närliggande Nils Holgerssongården, de brann samma natt, som Widlund tittat närmare på. Ulf Borgström fälldes för bränderna i tingsrätten, men friades i hovrätten.

– Det borde ha funnits bevis nog att döma. Man har också missat tänkbara bevis, spår som kunde jämförts med hans kläder och som skulle kunnat leda till fällande dom. Men Nationellt forensiskt centrum (NFC) har inte ens fått i uppdrag att jämföra spåren. Möjligheten finns med dagens DNA-teknik, sen kan vi inte veta om det skulle ge träff. Och brottet är inte preskriberat. Tiden är 25 år för grov mordbrand, bränderna inträffade 2004.

Vid många bränder där Gryningspyroman varit misstänkt har han varit synlig på platserna vid tidpunkter kring bränderna, men i slutändan har man inte ansett sig ha tillräckliga bevis.

– Det är ungefär som att få sju rätt på lotto. Visst, det kan inträffa en gång i livet, men inte 30 gånger.

Det har lett in på sannolikhetsberäkningar och samarbete med Lunds universitet där professorer och forskare har medverkat, berättar Widlund.

– Vi har kanske 100 bränder med i vår beräkning, några beräkningar är helt klara. För branden i Västra Vemmenhög är sannolikheten extremt hög, det är nästan löjligt att tro att han inte skulle vara inblandad. En professor i juridik skriver på en ny lärobok där sannolikhetsberäkningar finns med. Det här är helt nytt i Sverige och kommer säkert ta flera år innan det slår igenom. Viktigt är att tidigare domar och bränder han varit misstänkt för ligger till last om han på nytt blir åtalad, så har inte skett tidigare.

David Widlund berättar om ett fall i Danmark där en pyroman var misstänkt för nio bränder och fälldes för åtta, just med stöd av sannolikhetsberäkningar.

– Beräkningarna där sa att sannolikheten för att personen inte var inblandad var 1 på 100 miljarder. När vi inte lyckas få fram fällande domar i Sverige på grund av brist på helt tydliga bevis trots att det är uppenbart, då bör vi kanske tänka utanför boxen och använda sannolikhetsberäkningar.

David Widlund ser också brister i polisens utredningsarbete.

– När tre-fem procent av alla anlagda bränder klaras upp är det för dåligt. Poliser kan inte vara experter på allt, då bör de kanske ta hjälp av experter på exempelvis bränder eller el när de områdena är involverade.

"Gryningspyromanen, en berättelse om hämnd" ges ut av Hoi förlag och betecknas som en dokumentär. David Widlund har stått för sakkompetens och all research, Monica Walldén för skrivandet.

PER LARSSON
blog comments powered by Disqus
Om tidningen

Tjugofyra7 bevakar utvecklingen inom MSBs ansvarsområden och ska stimulera till debatt i dessa frågor. Enbart Ledaren är att betrakta som MSBs officiella linje.

Kontakt
Redaktionen