Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt. Genom att klicka på "Jag förstår" samtycker du till att cookies används. Jag förstår, stäng

Myndigheter samverkar i Örebros nya larmcentral

En gemensam larm- och ledningscentral ska byggas i Örebro.
– Vi tror operativ samverkan blir bättre och effektivare, säger Jörgen Berggren, Polismyndigheten.

Publicerad: 2016-04-21
Jörgen Berggren, Polismyndigheten, leder arbetet med en ny samhällsgemensam larm- och ledningscentral i Örebro. Foto: Per Larsson

Det koncept som tagits fram bygger på de grunder för samverkan och ledning som nu etableras, samt inblandade myndigheters och organisationers egna arbeten.

I den nya centralen ska polisen ha sin regionala larm- och ledningscentral, SOS sin larmcentral och alla medverkande en gemensam central, ett samverkanskluster.

Vissa ärenden omfattas av sekretess och kommer av polis eller SOS att hanteras i egna lokaler, andra larm kan optimeras om de hanteras i ett gemensamt operatörsrum, det är tanken.

– Vi tror att förutsättningarna efterhand kommer att ändras, att samverkansbiten kommer att öka i centralen. Därför är det krav på att bygget ska ha flyttbara väggar för att kunna öka storleken på samverkansrummet. Och kanske kan vi till slut sitta alla i samma rum, säger Berggren och fortsätter:

– Många tror att juridiken är ett hinder, men den ger också möjligheter. Krisaktörer kan arbeta tillsammans i gemensamma lokaler. Det kommer att ställas vissa villkor för det, men de kan vi uppfylla.

Frågan om gemensamma lokaler aktualiserades i samband med polisens omorganisation, där Bergslagen med säte i Örebro är en av landets sju regioner. Samtidigt visade SOS Alarm intresse för nya lokaler, Nerikes Brandkår behövde nya utrymmen för ledning och även länsstyrelsen hade vissa behov.

– Vi såg behov av en riktig ledningscentral, förr har det varit lite mer "taxicentral". Efter 25 år kan jag konstatera att samverkan fungerar bra i fält. Men på den andra nivån, i ledningsarbetet, finns en del att göra. Och det är där vi är nu, säger Berggren.

Inriktningen är att sätta den nödställde i fokus. Den som larmar vill snabbt ha hjälp, inte ringa fler samtal eller upprepa information. Bättre samverkan ska i slutändan ge snabbare utlarmning och bättre service till invånarna.

– Med gemensamma processer, lokaler, tekniklösningar och utbildningar tror vi på bättre samhällsförmåga. Och förhoppningsvis innebär det fler räddade, färre egendomsskador, lägre kostnader.

Trygghetens hus i Östersund, där en rad myndigheter samsas och samarbetar, är en förebild när Örebro bygger det man kallar en samhällsgemensam central. Trygghetens hus kommer dock att förlora bredd, polisens larm- och ledningscentral i regionen ska placeras i Umeå. Örebro-projektet har även sneglat på samverkansprojektet i Stockholm.

Den samhällsgemensamma larm- och ledningscentralen byggs på Försvarsmaktens område med Fortifikationsverket som fastighetsägare. Polisen hyr lokalerna och hyr ut i andra hand till övriga intressenter. I huset kommer även att finnas en utbildningsanläggning och kontorslokaler. Ambitionen är att bygget ska vara klart vid ingången av 2019.

Medverkar gör Polismyndigheten, SOS Alarm, Försvarsmakten, Länsstyrelsen i Örebro, Örebro kommun, Nerikes brandkår och MSB. Projektet får 10,9 miljoner i bidrag från krisberedskapsanslaget.

Per Larsson
blog comments powered by Disqus
Om tidningen

Tjugofyra7 bevakar utvecklingen inom MSBs ansvarsområden och ska stimulera till debatt i dessa frågor. Enbart Ledaren är att betrakta som MSBs officiella linje.

Tillgänglighetsredogörelse

Kontakt
Redaktionen