Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt. Genom att klicka på "Jag förstår" samtycker du till att cookies används. Jag förstår, stäng

MSB vill göra avsteg i brandskyddet

För att snabbare kunna ordna flyktingboenden vill regeringen införa lättnader i de tekniska egenskapskraven för tillfälliga anläggningsboenden. Brandskyddskraven föreslås vara oförändrade, men MSB anser att det är rimligt med vissa anpassningar även där.

Publicerad: 2015-12-08

 Enligt MSB kommer brandskyddet fortsatt att bromsa etableringen av nya boenden om det inte görs anpassningar av vissa detaljkrav i byggreglerna även där.

– Vår uppfattning är att det är tidig detektion och varning i händelse av brand, tillsammans med möjligheten för de boende att snabbt ta sig ut som är det viktigaste ur brandskyddssynpunkt. Därefter får det med tanke på den rådande flyktingsituationen anses underordnat hur branden utvecklas och sprids i byggnaden, säger Patrik Perbeck, enhetschef på MSB.

Näringsdepartementet föreslår exempelvis lättnader i kraven på energi- och vattenhushållning, ett tillfälligt boende ska inte behöva ha hiss. Det ska också kunna göras skäliga avsteg från kraven på skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljö, säkerhet vid användning, skydd mot buller, lämplighet för det avsedda ändamålet samt tillgänglighet och användbarhet.

Däremot inga ändringar när det gäller kraven på säkerhet i händelse av brand eller på kraven rörande bärförmåga, stadga och beständighet. En grundförutsättning är att avstegen som görs inte får medföra en oacceptabel risk för människors hälsa och säkerhet.

Ett problem för regeringen och Migrationsverket är att brandskyddskraven för tillfälliga boenden är högre än för bostäder. För att alla ska ha möjlighet att utrymma vid brand får fönster inte räknas som utrymningsväg på hotell och motsvarande.

Enligt MSB:s uppfattning är det rimligt att använda fönster som utrymningsväg på samma sätt som i en vanlig bostad om anläggningsboendet ligger i markplan och de boende är vuxna personer utan funktionsnedsättning.

Ett annat exempel på möjlig anpassning är att automatiskt brandlarm som aktiverar ett utrymningslarm bör kunna medföra lägre krav på avskiljande förmåga mellan boenderum när utrymningsmöjligheterna är goda.

MSB vill också att plan- och byggförordningen samt Boverkets byggregler anpassas till tältkonstruktioner. En förutsättning för MSBs anpassningsförlag är att de inte medför en oacceptabel risk för människors liv och hälsa.

Ändringarna i plan- och byggförordningen har under en kortare period under november varit ute på remiss och föreslås träda i kraft i december 2015.

Gunno Ivansson
blog comments powered by Disqus
Om tidningen

Tjugofyra7 bevakar utvecklingen inom MSBs ansvarsområden och ska stimulera till debatt i dessa frågor. Enbart Ledaren är att betrakta som MSBs officiella linje.

Tillgänglighetsredogörelse

Kontakt
Redaktionen