Jan WisénWisén, 57, har varit chef sedan 2007 då han tog över efter Hans Lagerhorn. Första uppgiften var att forma ett kommunalförbund.

Storstockholms brandförsvar bildades 2009 med Wisén som dess chef.

 

- Jag är mycket stolt över att ha fått vara med att bilda Storstockholms brandförsvar och över alla duktiga medarbetare. Nu när organisationen är på plats och de akuta ekonomiska problemen är åtgärdade är det ett väl valt tillfälle att lämna befattning och låta nya krafter ta över de kommande utmaningarna.

Storstockholms brandförsvar har under 2010 och 2011 haft en svår ekonomisk situation. När organisationen nu gått in i 2012 framhålls att de ekonomiska underskotten är borta och en genomförandeplan för ekonomi i balans framtagen

Wisén har totalt jobbat 39 år inom räddningstjänsten och går nu vidare till nya utmaningar.