Det är snart två år sedan som Marie Hafström överlämnade alarmeringstjänstutredningen till regeringen. Hon föreslog då en ny statlig myndighet skulle bildas med ansvar för alarmeringstjänsten.

MSB svarade i remiss att man såg fördelar med att integrera tjänsten hos just MSB.

 

Nu har alltså riksdagen sagt att man vill gå vidare med Hafströms arbete och utreda hur alarmeringstjänsten kan organiseras i en statlig myndighet.

Försvarsutskottet, som förberett riksdagens beslut, tycker att en samordnad alarmeringstjänst är en viktig grund för samhällets skydd mot olyckor och krisberedskap och för samordningen av resurser vid större händelser och kriser i samhället.

Försvarsutskottet konstaterar också att alarmeringstjänsten är en central samhällsfunktion som ska garantera medborgarna en snabb, säker och effektiv larmbehandling.