- Genom dagens beslut avsätter regeringen nu resurser som hjälper de drabbade områdena. Dessutom är det viktigt att vi inför framtiden drar lärdomar av branden, säger försvarminister Karin Enström.

Utsedd utredare är Aud Sjökvist, jurist och förnärvarnade generaldirektör och utredare inom regeringskansliet. Hon ska i utredningen utifrån hanteringen av skogsbranden redogöra för vilka lärdomar som kan dras och föreslå förbättringar i krisberedskapen.

 

Utredaren ska särskilt studera

  • Samordning, samverkan och ledning av insatserna
  • Förutsättningar för brandbekämpning från luften
  • Användningen av samhällets samlade resurser
  • Förutsättningar för kommunikation och information till allmänheten Krisberedskapen inom jord- och skogsbruket

Utredningen ska redovisas senast 1 september 2015.

 

I måndags beslutade regeringen att anslå 300 miljoner till drabbade kommuner. 250 miljoner läggs till anslaget för ersättning till kommunal räddningstjänst, vilket ska säkra kostnaderna. 50 miljoner ska berörda kommuner kunna använda för ersätta kostnader med nära beröring till räddningstjänst.

I dag, torsdag 14 augusti, meddelade regeringen att ytterligare 60 miljoner avsätts. 50 miljoner till Länsstyrelsen i Västmanland för att bistå i efterarbetet. Regeringen ger även 10 miljoner kronor till länsstyrelsen för att täcka kostnader som uppstått hos myndigheten i samband med branden.