Ett 2o-tal utbildningsansvariga från räddningstjänster i den norra regionen deltog i höstens utbildningsk0onferens på MSB Sandö. Foto: Erik Löfgren

Ett 2o-tal utbildningsansvariga från räddningstjänster i den norra regionen deltog i höstens utbildningsk0onferens på MSB Sandö. Foto: Erik Löfgren

– Vi har fångat upp många viktiga synpunkter och idéer till vårt utvecklingsarbete när det gäller att vidareutveckla de utbildningar vi erbjuder räddningstjänsterna, konstaterar Helene Swedin, som arbetar med utbildnings- och utvecklingsfrågor på Sandö.

Hur distansutbildningar kan utvecklas och hur man kan möta morgondagens krav på utbildningar för räddningsinsats diskuterades, likaså MSBs försök med regionala utbildningar av räddningsledare. Mångfaldsarbete, hur man ökar antalet kvinnor inom räddningstjänsten, diskuterades också.

Föreläsningarna varvades med praktiska förevisningar av olika övningsmoment och MSB passade på att presentera ett förslag på ett webbaserat utvecklingsforum. Det innebär att räddningstjänsterna erbjuds en prenumererad tjänst till ett webbforum där man bland annat kan diskutera olika utbildnings- och utvecklingsfrågor.