Handboken fokuserar på kommunens tillsyn över bestämmelsen om skäligt brandskydd som återfinns i lagens andra kapitel.

– Efter en något trevande inledning där mycket av arbetet fastnade i diskussioner om inriktning, upplägg och avgränsningar har vi nu fått rejäl fart. Det känns som vi verkligen kommer att kunna leverera en produkt som kommer att tillföra något, säger Björn Johansson.

På Förebyggande brand-konferensen 12-13 april kommer de delar av boken som behandlar tolkningen av begreppet i skälig omfattning och den del som beskriver hur ett föreläggande ska utformas att presenteras.
 
När det finns en bok att hålla i näven är inte klart.
– Vi ska stämma av innehållet med en referensgrupp under våren och till sommaren beräknas råmaterialet till boken vara klart. Då kommer mycket av det materialet att publiceras på webben. Sen går vi in i ett skede där vi ska utforma själva boken, säger Björn Johansson.

Han tipsar också om den rättsfallssamling som MSB publicerat på webben och som nyligen uppdaterats.
– Dokumentet heter ”I skälig omfattning” och innehåller en rad intressanta fall. Björn vill också passa på att tipsa om den rättsfallssamling som MSB publicerat på webben och som nyligen uppdaterats. Bland annat med ett rättsfall om krav på dörrstängare i ett vård- och omsorgsboende i Tranemo kommun samt ett klargörande rörande inlåsning av dementa.
– Dokumentet heter ”I skälig omfattning” och innehåller en rad intressanta fall. Det återfinns på MSB:s hemsida, säger Björn Johansson Det återfinns på MSB:s hemsida, säger Björn Johansson.